เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 

ซื้อ ถ่านผ่าน เน็ท ได้ถ่านสดใช้ทนราคาถูก ส่งถึงบ้าน
ส่งเมล ไปที่ e-mail : info@eartone.com
หรือ โทรสั่ง ที่ 02-2592502 และที่ Line ID: eartone22
 
คลิกอ่านรายละเอียดวิธีการสั่งซื้อ

 
ขนาดเบอร์ 10

ขนาดเบอร์ 13

ขนาดเบอร์ 312

ขนาดเบอร์ 675

1 ก้อน 50 บาท  
6 ก้อน / แผง 300 บาท  
2 แผง 600 บาท บริการส่งถึงบ้าน ทางไปรษณีย์
4 แผง 1,200 บาท ซื้อ 4 แผง แถมฟรี 1 แผง

 
ในเครื่องช่วยฟังต้องอาศัยพลังจากถ่านเครื่องช่วยฟังในการทำงาน ถ่านเครื่องช่วยฟังแบบใหม่จะทำสารสังกสี เป็นวัตถุดิบ แทนที่สารปรอทแบบเก่าซึ่งเป็นพิษต่อร่างกาย และทำลายสิ่งแวดล้อม สารสังกสีเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ง่าย ให้กระแสไฟสูงอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการใช้งาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และเก็บได้นานกว่า ถ่านเครื่องช่วยฟังให้กำลังไฟขนาด 1.4 โวลต์ มีขั้วบวก +และขั้วลบ - ที่ด้านขั้วบวกตรงกลางจะมีรูเล็กขนาดเท่าปลายเข็มแต่จะถูก ปิดด้วยสติกเกอร์แผ่นกระดาษวงกลมสีต่างๆ จากโรงงาน กระดาษที่ปะนี้จะกันไม่ให้ออกซิเจนในอากาศเข้าไปทำปฏิกิริยากับถ่านก่อนใช้งาน เมื่อดึงกระดาษออก ออกซิเจนในอากาศ จะผ่านรูนี้เข้าไป กระตุ้นให้ถ่านอยู่ในภาวะพร้อมใช้งาน ถ้าหากเปิดทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานนานไปถ่านจะเสื่อมหรือมีอายุใช้งานที่สั้นลง เมื่อแกะสติกเกอร์ออกแล้วแม้ จะปะติดเข้าไปใหม่จะไม่ทำให้ถ่านมีอายุใช้งานนานขึ้น ถ่านที่มีคุณภาพดีจะให้กระแสไฟสม่ำเสมอจนนาทีสุดท้าย และมีวันหมดอายุระบุที่แผงถ่าน สีของสติกเกอร์กระดาษเป็นการระบุขนาดของถ่าน

ถ่านเครื่องช่วยฟัง ให้กำลังไฟ ๑.๔ โวลต์ ไม่เหมือนถ่านนาฬิกาหรือ ถ่านไฟฉายทั่วไปที่ให้กำลังไฟ ๑.๕ โวลต์ ถ้านำถ่านนาฬิกาไปใช้กับเครื่องช่วยฟังจะทำให้เครื่องช่วยฟังได้รับไฟแรงเกินไป แอมปลิไฟร์ซึ่งเป็นไมโครชิพจะเสียง่าย ทำให้เครื่องชำรุดง่าย ถ่าน เอียร์โทน สดทุกเม็ด เพราะส่งตรงจากโรงงานที่ ประเทศสวิสทุกเดือน ทำให้ถ่านให้กำลังไฟแรงอย่างสม่ำเสมอ จนนาทีสุดท้าย อีกทั้งเก็บได้นานวันกว่าถ่านทั่วไป ดังจะเห็นได้จาก ตารางที่แสดง ข้างใต้ เส้นสีสม คือถ่านของ eartone


Top


   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site