เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 
 
เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลแม้จะทำงานโดยอัตโนมัติ และ มีปุ่มปรับความดังและปุ่มกดเปลี่ยนโปรแกรม แต่รีโมทคอนโทรลจะเพิ่มความสะดวกในการปรับความดัง หรือเปลี่ยนโปรแกรมเครื่องช่วยฟังซึ่งสะดวกเหมือนการเปลี่ยน ช่องโทรทัศน์ ขนาดของรีโมทคอนโทรลเล็กเท่าพวงกุญแจ หรือ เป็นแบบนาฬิกาข้อมือนี้ ทำให้สามารถควบคุม การทำงานของเครื่องข่วยฟังได้ดังใจ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site