เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 

โดยธรรมชาติถ้าผู้พูดอยู่ห่างจากผู้ฟังมากขึ้น ความคมชัดของเสียงพูดจะด้อยลง ยิ่งในที่ๆมีเสียง
รบกวนมาก การแยกเสียงพูดจากเสียงจอแจจะยิ่งยากขึ้น ในสถาพเช่นนี้ ผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมจะ
ยิ่งแย่ลงเป็นทวีคูณ แต่ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้โดยให้ผู้พูดพูดผ่านตัวส่งสัญญาณวิทยุเอฟเอ็ม
( FM Transmitter ) และผู้ฟังใส่เครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม ( FM Receiver ) ทำให้ผู้รับได้ยินชัด
แม้อยู่ห่างไกล

MyLink

MLXs
SmartLink

ด้วยเทคโนโลยี้ที่ล้ำหน้าของ Phonak ทำให้เครื่องส่งสัญญาณวิทยุ
เอฟเอ็ม ( FM Transmitter ) มีขนาดเล็กเท่าโทรศัพท์มือถือ( Smart Link ) และยังสามารถ
เชื่อมต่อกับสัญญาณบลูทูธ ( Bluthrooth ) จากโทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องรับโทรทัศน์
(TelCom ) และเครื่องรับวิทยุเอฟเอ็ม ( FM Receiver ) MLXs ขนาดเท่าลูกเต๋าใช้เสียบติด
เครื่องช่วยฟังที่มีอยู่เดิม หรือ MyLink ตัวรับเอฟเอ็มแบบสายคล้องคอ เหมือนเครื่องเล่น MP3 ซึ่งสามารถ
ใช้กับเครื่องช่วยฟังที่มีระบบรับโทรศัพท์ (Telecoil) ใส่ในช่องหูได้

คลิกอ่านรายละเอียด ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ

Top
   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site