เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 

โครงการเครื่องช่วยฟังเพื่อเด็กยากจน


ข่าวดีสำหรับเด็กยากจนที่มีปัญหาเรื่องการได้ยิน ขณะนี้ มูลนิธิ Hear the World ได้บริจาคเครื่องช่วยฟังของ PHONAK จำนวน 50 เครื่อง ผ่านมูลนิธิดวงประทีปเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน  ทั้งนี้โครงการได้รับการอนุเคราะห์ด้านการตรวจและติดตั้งอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน  โดย นพ. มานัต อุทุมพฤกษ์พร  จากเอียร์โทนคลินิค ศูนย์รักษาหูและการได้ยิน

ระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2556 จนกว่าเครื่องช่วยฟังจะหมด

ติดต่อ
มูลนิธิดวงประทีป
โทร  0 - 2671 - 4045 - 8
อีเมล dpffound@ksc.th.com
หรือ นพ. มานัต อุทุมพฤกษ์พร
โทร  (0) 2712 1177 , 089 116 4060
อีเมล: info@eartone.com; manut@eartone.com

สนับสนุนโครงการโดย
มูลนิธิ Hear the World
www.hear-the-world.com
มูลนิธิดวงประทีป
www.dpf.or.th
เอียร์โทน คลินิค ศูนย์รักษาหูและการได้ยิน
www.eartone.com

 

หมายเหตุ: มูลนิธิดวงประทีปขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเครื่องช่วยฟัง
   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site