เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 

ประสาทหูเทียม
ในผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมรุนแรงมาก หรือ หู หนวก ประสาทหูไม่ตอบสนองต่อเสียงกระตุ้น แม้ใส่เครื่องช่วยฟัง การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าโดยตรงต่อหูชั้นในจะช่วยให้สัญญาณเหล่าถูกส่งผ่านประสาทหูไปยังสมอง สมองจะรับรู้คล้ายคลึงกับได้รับการกระตุ้นจากเสียง

  ชุดของประสาทหูเทียมประกอบด้วย ( รูปประกอบ )
      1. เครื่อง โปรเซสเซอร์ (Processor) ลักษณะคล้ายเครื่องช่วยฟัง รับเสียงเหมือนหูคนปรกติแล้วส่งสัญญาณผ่านเสาอากาศไปยังตัวเครื่องอิมพลานท์ ตัวเครื่องจะส่งสัญญาณเป็นกระแสไฟฟ้าผ่าบสาย อิเล็กโทรด ซึ่งเป็นสายไฟเล็กมากขนาดเล็กกว่าเส้นผม สอดม้วนเป็นวงตาม หูชั้นใน (โคลกเคลีย)
2. เสาอากาศ (Antenna)
3. ตัวอิมพลานท์(Implant) เครื่องแปลงและส่งสัญญาณ
4. สายไฟ อิเล็กโทรด (Electrodes)
5. หูชั้นใน คอกเคลีย (Cochlear )
6. ประสาทหูเส้นที่ 8 (Auditory nerve)

ประสาทหูเทียม
ไมโครโพนรับเสียงในตัวรับเสียง( A โปรเซสเซอร์)ที่แขวนอยู่หลังหูซึ่งมีลักษณะเหมือนเครื่องช่วยฟัง แล้วแปลงสัญญาณคำพูดเป็นสัญญาณดิจิตอลแล้วส่งไปยังเสาอากาศที่มีลักษณะเท่าเหรียญสิบบาทที่เกาะติดกับ C ตัวประสาทหูเทียมด้วยแม่เหล็ก ตัวประสาทหูเทียมมีอิเล็กโทรดนำสัญญาณคลื่นความถี่ต่างๆไปยังหูชั้นในหรือคอกเคลีย แล้วถูกส่งต่อไปตามประสาทหูเส้นที่ 8 ขึ้นไปสมองเพื่อประมวณผล


   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site