เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 

A Phonak is for everyone
Phonak hearing aids - flexible forms, colors and styles
Ambra และ Cross  ระบบไร้สายรุ่นใหม่ที่ทำงานเร็วขึ้น เสถียรมากสุด ไว้วางใจได้

   
จิ๋วใส่ในรูหูรุ่นใหม่ แม้ประสาทหูเสื่อมมากยังใช้ได้
   
แบบไมโครแขวนหลังหู สำหรับหูเสื่อมน้อยถึงมาก เหมาะสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก ไม่มีเสียงก้อง เสียงซ่า ไม่อึดอัดในรูหู
   

แบบแขวนหลังหูสำหรับหูเสื่อมน้อยถึงรุนแรงมาก

 

ครอส

 
“ครอส” รับรู้เสียงได้รอบตัวแม้ประสาทหูอีกข้างหนึ่งจะเสื่อมหรือหนวก ด้วยระบบการส่งสัญญาณแบบไร้สายของโฟแนค ทำให้สามารถรับเสียงจากหูข้างที่เสื่อมหรือหนวก แล้วส่งคลื่นสัญญาณแบบไร้สายไปยังเครื่องช่วยฟังข้างตรงข้ามโดยไม่รบกวนการรับเสียงของหูข้างทีรับเสียงแม้หูข้างนั้นจะปรกติหรือมีประสาทหูเสื่อม
   
รับเสียงจากหูข้างที่หนวกแล้วส่งคลื่นไปยังเครื่องรับที่หูอีกข้างที่ปรกติ
   
รับเสียงจากหูข้างที่หนวกแล้วส่งคลื่นไปยังเครื่องรับที่หูอีกข้างที่เสื่อมน้อยกว่า
   

ครอส แบบไมโครแขวนหลังหู และในช่องหู

   

หมดปัญหาเรื่องสียงรบกวนจากรอบข้างเมื่อสนทนา

 
StereoZoom เมื่อต้องการฟังเสียงจากผู้สนทนาเพียงผู้เดียว
   
auto ZoomControl เมื่อต้องการฟังเสียงจากด้านข้างหรือข้างหลัง เช่นขณะที่ขับรถ
   
UltraZoom Premium ต้องการฟังเสียงจากผู้สนทนาผู้ที่อยู่ต่อหน้าสองสามคน โดยตัดเสียงรบกวนจากด้านข้างและข้างหลัง
   
SoundRecover ถ้าท่านมีประสาทหูเสื่อมที่ความถี่สูง ทำให้รับเสียงแหลมไม่ชัดเจน เช่นเสียง เด็กเล็ก เสียงนก บางคำในภาษาอังกฤษ sound recover จะช่วยฟื้นฟูการรับเสียงแหลมนี้ได้
   
DuoPhone ปัญหาการรับโทรศัพท์จะหมดไป เมื่อเครื่องช่วยฟังข้างที่รับเสียงโทรศัพท์ส่งสัญญาณไปด้านตรงข้ามพร้อมกัน ทำให้หูทั้งสองข้างได้รับเสียงพร้อมกันเหมือนธรรมชาติ
   
WhistleBlock กำจัดเสียงวีด ๆ ที่ได้ผล ทำให้ไม่มีเสียงรบกวนขณะรับโทรศัพท์
   
   

Top


   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site