เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 

วิธีทดสอบ
1. ใช้หูฟังต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่าน และปรับเสียง (Volume) ไปที่ความดังมากสุด
2. เคลื่อนเมาส์ไปกดปุ่มกลม(click here to listen) เพื่อฟังเสียง
3. กด Yes ถ้าได้ยิน    กด No ถ้าไม่ได้ยิน

หมายเหตุ การทดสอบนี้เป็นเพียงแนวทางการประเมินเบื้องต้น หากต้องการผลแน่นชัดควรไปพบแพทย์

 
 
ถ้าต้องใช้เสียงในช่วง 250-4000 ดังกว่า 30dBHL (decibel Hearing Level) ขึ้นไป แสดงว่าการได้ยินอาจผิดปกติ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจซ้ำ
 
   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site