เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 


ความผิดปรกติของหูแต่กำเนิด เป็นสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อย เช่นใบหูผิดปกติ ไม่มีรูหู ไม่มีใบหูซึ่งมักจะมี แก้วหู กระดูกหู และโคเคลียผิดปกติไปด้วย ทำให้การนำเสียงและรับเสียงด้อยลง ถ้าหากผิดปกติเพียงหูข้างเดียว ตั้งแต่เกิด เด็กยังสามารถพัฒนาภาษาพูดได้เหมือนคนปรกติ แต่ถ้าหากเป็นทั้ง 2 ข้าง การแก้ไขต้องทำก่อนอายุ หนึ่งขวบ

ในเด็กที่เป็นหวัด และคออักเสบจากการติดเชื้อบ่อย ๆ การอักเสบนี้อาจลุกลามไปถึงหูชั้นกลาง ผ่านทางที่อยู่ ูสเตเซียน ซึ่งเชื่อมต่อหูชั้นกลางกับคอส่วนบนหรือโพรงหลังจมูก หนองที่เกิดจากการอักเสบของหูชั้นกลางอาจ ดันให้แก้วหูแตกออกกลายเป็นหูน้ำหนวก ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนไทย หูหนวก หูตึง การอักเสบจากการ ติดเชื้อไวรัสบางชนิดก็อาจทำให้ประสาทหูเสื่อมได้ เช่นโรคคางทูม หัด และหัดเยอรมัน

Top

เด็กจะพูดได้ ต้องได้ยินเสียงก่อน แล้วพูดเลียนแบบเสียงนั้น ถ้าหากเด็กไม่ได้ยินหรือได้ยินน้อย ะทำให้เด็กพูด ได้ช้า หรือไม่พูดเลย เราจะทราบว่าเด็กได้ยินหรือไม่โดยการสังเกตปฎิกิริยาโต้ตอบและการเลียนแบบคำพูดของ เด็ก หลักเกณฑ์คร่าว ๆ ที่เด็กควรทำได้ในช่วงอายุต่างๆ ดังนี้

เด็ก 1 เดือน : ควรจะเริ่มตอบสนองด้วยเสียง เช่น เมื่อได้ยินเสียงดังเด็กจะสะดุ้ง ขยับตัวหรือร้องไห้
เด็ก 4 เดือน : จะหันหาแหล่งที่มาของเสียง และทำเสียงพยางค์ที่ไม่มีความหมายพยางค์เดียว
เด็ก 8 เดือน : จะเข้าใจคำว่า “ อย่า ” และรู้จักชื่อตัวเอง
เด็ก 9 เดือน : เข้าใจ คำพูดที่ได้ยินบ่อย ๆ เช่น “ เอา ” “ ไม่เอา ” พูดเป็นคำได้ เช่น พ่อ แม่ แมว หมา
เด็ก 18 เดือน : เข้าใจคำสั่งและคำห้ามง่าย ๆ เช่น นั่งลง พูดเป็นประโยคสั้น ๆ ยาวประมาณ 1.5 คำ
2 – 2 ขวบครึ่ง : พูดเป็นประโยคยาวได้ 2-3 คำ เข้าใจประโยคได้ทั้งประโยค
2 ขวบครึ่ง – 3 ขวบ : เข้าใจคำศัพท์ได้ประมาณ 500 คำ พูดเป็นประโยคได้ 3-4 คำ
5 ขวบ : พูดประโยคยาว ๆ ได้ นับเลขได้

ถ้าเด็กอายุหนึ่ง ขวบ แล้วยังไม่เรียกพ่อ แม่ หรือ ขวบครึ่งยังไม่พูดคำพยางค์เดียว หรือ อายุ 2 ขวบ ยังพูดคำ 2 พยางค์ไม่ได้ ควรพาไปพบแพทย์เพื่อรับ การทดสอบว่าระบบการรับเสียงปรกติหรือไม่

Top


1. ควรวางแผนครอบครัวก่อนแต่งงาน ควรได้รับการตรวจ หมู่ เลือดและซิฟิลิสก่อนแต่ง ควรหลีกเลี่ยงการแต่งงานใน หมู่เครือ ญาติ หรือระหว่างผู้ที่มีใบห ูและรูหูพิการ มีประวัติหูตึง หู หนวก ( ตั้งแต่กำเนิด หรือเมื่ออายุยังน้อย ) และเป็นใบ้

2. ในระหว่างการตั้งครรภ์ ควรฝากครรภ์กับสูติแพทย์ และ หลีกเลี่ยง การถ่ายภาพรังสี หรือใช้ยาทีทำลายหูส่วนใน และ ควร แจ้งให้สูติแพทย์ทราบทุกครั้งที่มีการติดเชื้อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีผื่นที่ผิวหนังร่วมด้วย การติดเชี้อโรค เฉพาะเชื้อไวรัส เช่น หัดเยอรมันในช่วงที่ตั้งครรภ์อ่อนๆ อาจ ทำให้ทารกที่คลอดมีความพิการของอวัยวะต่าง ๆ วมทั้งหูด้วย

3. พ่อแม่ที่มีลูกหูตึงหรือหูหนวกแต่กำเนิด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะมีลูกคนต่อไป

   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site