เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 

เมื่อระฆังถูกตีจะเกิดคลื่นเสียงขึ้น คลื่นเสียงนี้จะเดินทางผ่านตัวนำ คือ อากาศ ไปกระทบใบหู ใบหูจะดักและรวบรวม เสียงให้เดินผ่าน เข้าสู่หูชั้นนอกที่มีลักษณะเป็นท่อปลายปิดด้วยแก้วหู ผ่านแก้วหู ซึ่งมีลักษณะบางเหมือนหนังกลอง แก้วหู เมื่อถูกเสียงกระทบจะ เกิดการสั่นสะเทือน แรงนี้จะถูกส่งผ่านไปตามกระดูกหูทั้ง 3 ชิ้น เข้าไปที่โคเคลีย (Cochlea) ที่มีลักษณะเหมือนท่อม้วนขดมี น้ำเลี้ยงภายใน เกิดการกระเพื่อมของน้ำเลี้ยง ซึ่งจะทำให้เกิดการพัดโบก ของประสาทเซลล์ขนและผนังเทกโตเรียล เกิดเป็นประจุไฟฟ้าขึ้น สัญญาณนี้จะถูกส่งไปตามเส้นประสาทหูถึงสมอง สมองจะแปรสัญญาณเป็นความหมายและจินตนาการต่าง ๆ ตามประสบการณ์ที่ถูกบันทึกในความทรงจำของผู้รับ แล้ว สมองจะสั่งการให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือวางเฉย เช่น พูดโต้ตอบ เกิดอารมณ์ หรือเก็บซ่อนไว้
   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site