เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 

  ตรวจการได้ยินของท่านด้วย 10 คำถามง่ายๆข้างล่างนี้
โดยเลือกคำตอบในแต่ละข้อ
เมื่อครบทุกข้อจะมีคะแนนรวมปรากฏพร้อมคำแนะนำ
   
  1. คุณคิดว่าการได้ยินของคุณเสื่อมลงไม่ไวเหมือนเมื่อก่อน

ใช่ ได้ยินน้อยลงในทุกโอกาส
ใช่ ได้ยินน้อยลงในบางโอกาส
อาจจะได้ยินน้อย
คิดว่าน่าจะปรกติ
ได้ยินปรกติ
   
  2. คุณได้ยินเสียงพูดทางโทรศัพท์ไม่ชัดเจน

ไม่ได้ยินกริ่งโทรศัพท์และฟังทางโทรศัพท์ไม่ชัดเจนเลย
ไม่ได้ยินกริ่งโทรศัพท์และฟังทางโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดเจนในบางคำ
ได้ยินกริ่งโทรศัพท์และฟังทางโทรศัพท์ต้องแนบใบหูติดโทรศัพท์มาก ๆ
ได้ยินกริ่งโทรศัพท์และฟังทางโทรศัพท์ไม่ชัดเจนบางครั้ง
ได้ยินกริ่งโทรศัพท์และฟังทางโทรศัพท์ชัดเจนทุกคำพูด
   
  3. คุณได้ยินเสียงผู้หญิงและเสียงเด็กไม่ชัดเจน

ไม่ชัดเจน ต้องให้พูดที่ข้าง ๆ หู หรือพูดังขึ้นทุกครั้ง
ไม่ชัดเจน ต้องให้พูดซ้ำ บ่อย ๆ
ไม่ชัดเจน ต้องทวนคำพูดเพื่อให้แน่ใจ
ชัดเจน ปรกติ แต่ต้องตั้งใจฟัง
ชัดเจน ปรกติ เหมือนเสียงพูดคนอื่น ๆ
   
  4. เมื่ออยู่ในที่ชุมชน มีเสียงจอแจ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตามงานเลี้ยง บนถนนหรือไปวัด คุณได้ยินเสียงพูดของคนที่อยู่ข้าง ๆ หรือไม่

ได้ยินไม่ชัดเลย
ได้ยินไม่ชัดเลย ต้องขยับเข้าใกล้ ๆ และต้องตั้งใจฟัง
ได้ยินเหมือนปรกติ ถ้าเมื่อคนข้าง ๆ พูดดังขึ้น
ได้ยินชัดเหมือนปรกติ แต่ต้องตั้งใจฟัง
ได้ยินปรกติ
   
  5. คุณต้องเปิดทีวีหรือวิทยุ ดังกว่าปรกติหรือไม่

ต้องเปิดดังมากจนคนอื่นหนวกหู
ต้องเปิดดังจนทำให้คนอื่นรำคาญ
ต้องเปิดดังกว่าปรกติ แต่ไม่สร้างความรำคาญให้คนที่ฟังด้วยกัน
เปิดดังปรกติ เท่าคนอื่นที่ฟังด้วยกันแต่บางครั้งได้ยินไม่ชัด
เปิดดังปรกติ เท่าคนอื่นที่ฟังด้วยกัน
   
  6. คุณเคยมีอาการปวดหู หูน้ำหนวก หรือไม่

มีหูน้ำหนวกไหล และปวดหูบ่อย ๆ มากกว่า 5 ครั้ง
มีหูน้ำหนวกไหล และปวดหูไม่บ่อยน้อยกว่า 5 ครั้ง
มีหูน้ำหนวกไหล และปวดหู 1-2 ครั้ง
เคยปวดหู ไม่บ่อย แต่ไม่เคยมีหูน้ำหนวกไหลเลย
ไม่เคยปวดหู และไม่เคยหูน้ำหนวกไหลเลย
   
  7. คุณเคยมีอาการเวียนหัวและรู้สึกบ้านหมุนจนอาเจียร หรือไม่

เคยมีอาการเวียนหัวและรู้สึกบ้านหมุนบางครั้งมีคลื่นไส้อาเจียรและหูอื้อมากกว่า 4 ครั้ง
เคยมีอาการเวียนหัวและรู้สึกบ้านหมุนบางครั้งมีคลื่นไส้และหูอื้อน้อยกว่า 4 ครั้ง
เคยมีอาการเวียนหัวและรู้สึกบ้านหมุนบางครั้งมีคลื่นไส้แต่ไม่มีหูอื้อน้อยกว่า 4 ครั้ง
เคยเวียนหัว รู้สึกบ้านหมุน 1- 2 ครั้ง
ไม่เคยเลย
   
  8. คุณเคยรู้สึกมีเสียงดังเหมือนจักจั่นหรือแมลงหวี่ ในหูข้างใดข้างหนึ่ง
หรือ 2 ข้าง หรือ เหมือนอยู่ในหัว หรือไม่


เคยเป็นมานานกว่า 3 เดือน
เคยเป็นมาน้อยกว่า 3 เดือน
เคยเป็นและหายไปบ่อย ๆ มากกว่า 5 ครั้ง
เคยเป็นและหายไปบ่อย ๆ เพียง 1-2 ครั้ง
ไม่เคยเลย
   
  9. คุณเคยฉีดยาที่ไม่ใช้ วัคซีน เข้ากล้ามเนื้อหรือทางเส้นเลือดหรือไม่

เคยเป็นวัณโรคและรักษาโดยยาฉีดหนึ่งเดือน
เคยนอนโรงพยาบาลและฉีดยาเข้าเส้นเลือด
เคยฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อจากคลินิกเมื่อไม่สบายมากกว่า 5 ครั้ง
เคยฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อจากคลีนคเพียง 1-2 ครั้ง
ไม่เคยฉีดยาเลย
   
  10. คุณไม่สามารถบอกทิศทางของเสียงได้ โดยเฉพาะเวลาคนเรียกคุณจากข้างหลัง

คนพูดหรือเรียกจากข้างหลังจะไม่ได้ยินเลย
คนพูดหรือเรียกจากข้างหลังจะไม่ได้ยินบ่อยครั้ง
คนพูดหรือเรียกจากข้างหลังจะไม่ได้ยินบางครั้ง
คนพูดหรือเรียกจากข้างหลังจะไม่ได้ยินถ้าไม่ตั้งใจฟัง
ได้ยินปรกติ
   
 
   
   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site