เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 

ท่านสามารถสั่งซื้อโดยแจ้งจำนวนและเบอร์ของถ่านที่ท่านต้องการซื้อ ผ่านทางโทรศัพท์
หมายเลข 02-663 7480 โทรสาร 0 2663 4058 หรือ Line ID: eartone22
เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับการสั่งซื้อจากท่าน

1.ชำระเงินก่อนโดยโอนเงินผ่านธนาคาร

• ธนาคารกรุงเทพ สาขา เอ็มควอเทียร์
เลขที่ 0308037837 บริษัทเอียร์โทนจำกัด

(เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อทางบริษัทจะได้ดำเนินการจัดส่งถ่านให้ท่านทางไปรษณีย์ทันที)

2. ชำระเงินเมื่อได้รับของโดยบริษัทจัดส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทาง
ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าให้ท่านก่อนเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทาง เมื่อท่านได้รับใบแจ้งรับพัสดุ ท่านสามารถไปรับสินค้าพร้อมกับชำระเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางของท่าน


เมื่อท่านสั่งซื้อถ่านเพียง 2 แผง (แผงละ 6 ก้อน) ราคา 600 บาท ทางบริษัทฯจะจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าสั่งซื้อ 4 แผง จะได้ฟรีอีก 1 แผง

Top   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site