เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 เครื่องช่วยฟังคือ เครื่องขยายเสียงให้ดังขึ้น ประกอบด้วย ไมโครโฟนเป็นตัวรับเสียง
ตัวขยายเสียงให้ดังขึ้นคือเอมปริไฟร์ และลำโพงเป็นตัวปล่อยเสียงออก
ทำงานโดยอาศัยถ่านเครื่องช่วยฟังที่มีกำลัง 1.4 โวลล์ ขนาดเท่ากับถ่านนาฬิกา
แต่ใช้แทนกันไม่ได้เพราะโวลล์ไม่เท่ากัน จะทำให้เครื่องเสียง่าย

1. แบบกล่อง
2. แบบแขวนหลังหู
3. แบบใส่ในช่องหู ซึ่งแบ่งตามขนาดได้ 3 แบบ
   - แบบ จิ๋วใส่ในรูหู ( CIC = Completely In the Canal )
   - แบบ เล็กใส่ในช่องหู ( ITC= In the Canal )
   - แบบใหญ่ใส่ในช่องหู ( ITE= In the Ear )

 ชนิดแขวนหลังหู

เครื่องช่วยฟัง แบบแขวนหลังหู

ชนิดใส่ในช่องหู
เครื่องช่วยฟัง แบบใส่ในช่องหู

แบบดิจิทอลล์
คือเครื่องช่วยฟังที่เอมปริไฟรร์เป็นไมโครชิพเหมือนชิพในคอมพิวเตอร์ สามารถที่จะโปรแกรม
ด้วยซอฟแวร์ควมพิวเตอร์ จึงสามารถทำงานได้เร็วมากเพียงหนึ่งในแสนวินาทีและทำงาน
ได้หลายรูปแบบตามที่ออกแบบ เช่นให้ขยายเสียงที่เบาให้มากๆ ไม่ขยายเสียงที่ดังอยู่แล้ว เป็นต้น

แบบอนาลอก

คือเครื่องช่วยฟังที่เอมปริไฟรร์เป็นแบบเก่า เปรียบเหมือนเครื่องโทรศัพท์มือถือแบบเก่าเมื่อ
4-5 ปีก่อน ข้อดี คือราคาไม่สูงมาก และเครื่องมีกำลังขยายสูงมากๆ
ในผู้ที่ประสาทหูเสื่อมมากยังมีความจำเป็นใช้เครื่องแบบอนาลอก

Top

มนุษย์พยายามเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติเพื่อสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ เช่น เลียนแบบการบินของนก
ในการสร้างเครื่องบิน เลียนแบบการทำงานของสมองในการออกแบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเราเรียกว่า "ไบโอเมคคัลนิค" (Biomachanics) หรือย่อสั้นๆ ว่า ไบโอนิค

Phonak ได้ใช้แนวทางนี้ในการพัฒนาเครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่ ที่ทำงานเลียน
แบบธรรมชาติ โดยใช้ไมโครชิพรุ่นใหม่ที่ทำงาน ด้วยความเร็วถึง 64 บิท
แทนที่รุ่นเก่าที่ทำงานด้วยความเร็ว เพียง32บิทเพื่อการประมวลผลและการ
ตอบสนองที่รวดเร็วใกล้เคียงกับความเร็วของสัญญาณที่ส่งผ่านเส้นประสาท
ในร่างกายมนุษย์ เราเรียกนวัตกรรมนี้ว่า"ดิจิทอลไบโอนิค" (digitalBIONICS)

ระบบการรับเสียงและขยายเสียงแบบธรรมชาติ (Bionic Perception Processing)
เมื่อไมโครชิพเซ็ตได้รับเสียงที่เข้ามา จะวิเคราะห์เสียงที่ได้รับแล้วเลือก ขยายเสียงพูดให้ดังขึ้น
โดยอัตโนมัติ (Sound Navigation) เช่น ในที่ จอแจเครื่องจะเน้นขยายเสียงพูดให้ดังขึ้น
ไม่ขยายเสียงจอแจรอบข้าง (AutoPilot) และจะปรับทิศทางการรับเสียงไปทางคนพูด
(Auto Focus) ถ้าแม้นมีเสียงก้อง เสียงสะท้อน เครื่องจะใช้ระบบ Sound Cleaning
ตัดเสียงรบกวนออก เมื่อจะรับโทรศัพn์เพียงแค่แนบโทรศัพn์เข้าใกล้หู เครื่องจะปรับอัตโนนัติ
ไปยังระบบรับโทรศัพท์ทันที

หมดปัญหาเสียงวี้ด (Feedback) ของเครื่อง
เสียงวี้ดๆซึ่งเป็นเสียงที่น่ารำคาญและรบกวนผู้ใช้เครื่องช่วยฟังบ่อยๆ เกิดขึ้นเนื่องจากเสียง
ที่ถูกขยายจากเครื่องช่วยฟังเล็ดลอดออกตาม ช่องหู แล้วถูกขยายซ้ำๆ หลายๆ ครั้งเกิดเป็น
เสียงวี้ดขึ้น เมื่อเครื่อง ตรวจจับสียงวี๊ดได้ เครื่องจะสร้างคลื่นเสียงลักษณะเดียวกัน
แต่ในทิศทางตรงข้าม เพื่อหักล้างเสียงวี้ดนั้น (Feedback Phase Inverter)

เครื่องช่วยฟังที่มีหน่วยความจำ "แรม" (RAM) ในชิพเซท
นอกจากนี้เครื่องยังมี ชิพหน่วยความจำ (DataLogging) บันทึกลักษณะ การใช้เครื่อง
ในสภาพแวดล้อมต่างๆ แล้วนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับตั้งระบบ การทำงานอัตโนมัติของเครื่อง
ให้สะดวกและถูกใจผู้ใช้ยิ่งขึ้น โดยอาศัย ซอฟแวร์ iPFG Successware ที่ทำงานร่วมกับ
ชิพความเร็วสูง ทำให้ การทำงานของเครื่องเป็นจริงได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
"เสียงเบาฟังชัด เสียงดังฟังสบายหู เน้นขยายเสียงพูด ตัดเสียงรบกวน"

Top

เครื่องจิ๋วใส่ในรูหู แบบ CIC
 
สำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลางซ่อนน้อย
ในรูหูมองสังเกตไม่เห็นจากคนรอบข้าง ทำงานแบบอัตโนมัต
แต่อาจเพิ่มปุ่มปรับความดัง หรือใช้รีโมทควบคุมได้
 
  เครื่องเล็กใส่ในช่องหู ITC
  สำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมเล็กปานกลางถึงมาก
ซ่อนอยู่ในช่องหูสังเกตไม่เห็นจากคนรอบข้าง
ทำงานแบบอัตโนมัต มีปุ่มปรับความดัง หรือใช้รีโมทควบคุมได้
เครื่องเล็กใส่ในช่องหู กำลังขยายมาก ITE
 
สำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมเล็กปานกลางถึงมาก ซ่อนอยู่ในช่องหูสังเกตได้จากคนรอบข้างทำงานแบบอัตโนมัต
มีปุ่มปรับความดัง หรือใช้รีโมทควบคุมได้
 
  แขวนหลังหูแบบมาตรฐาน BTE
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมปานกลางถึงรุนแรงมาก เสียงขยายจากตัวเครื่องผ่านท่อเล็กเข้ารูหูโดยมีหูเห็ด หรือแบบพิมพ์หูยึดติดให้ติดกับหู สามารถติดตั้งระบบ FM เพิ่มง่าย อุปกรณ์ไร้สาย (Wireless) หรือ FM system
   
แขวนหลังหูแบบเล็ก Small BTE ที่มีระบบ FM ในตัว
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมปานกลางถึงมากเหมาะอย่างยิ่ง
ในเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ที่ต้องการติดต่อกับลูกหรือเด็กูด เป็นเครื่องช่วยฟังที่มีระบบ FM ในชิพเซทโดยไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเติม ลักษณะเหมือนเครื่องช่วยฟัง BTE ทั่วไป แต่รับเสียงทั้งผ่าน
ไมโครโฟน หรือ ผ่านระบบ เอฟเอ็ม
 
   
แขวนหลังหูขนาด มินิ หรือ ไมโคร microBTE
 
  เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลาง
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีประสาทช่วง ความถี่สูง
( เสียงแหลม ) เสียมาก เสียงขยายจากตัวเครื่องผ่านท่อจิ๋ว เข้ารูหู โดยมีหูเห็ดขนาดจิ๋ววางอยู่ในรูห ูโดยไม่อุดเต็มรูหู ทำให้รู้สึกไม่อึดอัดในรูหู เสียงไม่ก้องเพราะมีช่องว่างที่รูหู ระบายลมและเสียงก้องออกได้ มีรีโมทคอนทอลได้
 
แขวนหลังหูขนาด มินิหรือไมโคร รุ่นกำลังขยายมาก microPower BTE
 
 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมปานกลาง ถึง มาก เหมาะอย่างยิงสำหรับผู้ที่มีประสาทหู เสื่อมมาก และรำคาญ เมื่อใส่เครื่องในช่องหู แล้วรู้สึกเหมือนรูหู ถูกอุด เสียงขยายจากตัว เครื่องส่งผ่านท่อ ขนาดจิ๋วไปยังลำโพงขนาดจิ๋ว ที่ติดปลายท่อวางในรูหูติดแก้วหู ทำให้มี กำลังเสียงได้มาก หูเห็ดขนาดจิ๋วที่มีลำโพงติดที่ปลายที่วางอยู่ในรูหูโดยไม่อุดเต็มรูหู ทำให้รู้สึกไม่อึดอัดในรูหู เสียงไม่ก้องเพราะมีช่องว่างที่รูหู ระบายลมและเสียงก้องออกได้ ใช้งานร่วมกับระบบเอฟเอ็ม และรีโมทคอนทอลได้
เครื่องช่วยฟังทัดหลังหูขนาดไมโคร มีลำโพงสอดในรูหู สำหรับผู้ที่ได้ยินคำพูดไม่ชัด
 
ผู้ที่ได้ยินคำพูดบางคำไม่ชัด หรือต้องให้ผู้อื่นพูดซ้ำๆ มันเกิดจากประสาทหูเสื่อมเล็กน้อยถึงปานกลาง และส่วนมากมักจะมีประสาทหูเสื่อมที่ความถี่สูง ซึ่งทำให้เสียงรับคำพูดบางคำหรือเสียงแหลมไม่ชัด อีกทั้งแยกแยะคำพูดในที่ที่มีเสียงรบกวนได้ด้อยกว่าคนปรกติ และได้ทดลองใส่เครื่องฟังครั้งแรกจะไม่ชอบด้วยหลายสาเหตุ เช่น มักมีเสียงวี๊ดๆ ที่ลอดจากเครื่อง เครื่องที่ยัดใส่ในรูหูทำให้อึดอัดในรูหู ได้ยินเสียงพูดของตนเองก้อง อากาศถ่ายเทฝนช่องหูถ่ายเทออกนอกหูไม่สะดวก ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใช้ audéo หรือ marq

   


คลิกดูตัวอย่างสี
ตัวเครื่องมีขนาดจิ๋วเท่าปลายนิ้วก้อย รูปร่างทันสมัย น้ำหนักเบาจนไม่รู้สึก ใช้ทัดหลังหู มองไม่เห็นแม้คนที่อยู่ข้างๆ เพราะใบหูบัง ตัวเครื่องจะมีไมโครโฟนรับเสียงสองตัววางเรียงกัน และวางอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับเสียงคนพูด ทำให้รับเสียงพูดได้จากทุกทิศทุกทางเหมือนหูธรรมชาติ มีไมโครชิพคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นแอมปลิไฟเออร์ขยายเสียง มีเส้นลวดในท่อเล็กๆเชื่อมต่อตัวเครื่องกับลำโพงขนาดจิ๋วที่ถูกหุ้นด้วยซิลิโคนคล้ายดอกเห็ดใส่ในรูหู ทำให้ยึดแน่นในรูหู แก้วหูจึงได้รับเสียงโดยตรงจากลำโพงซึ่งจะทำให้ได้ยินเสียงชัดเจนใกล้เคียงธรรมชาติ ที่ดอกเห็ดมีช่องเพื่อระบายให้ลมและเสียงก้องออก
เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมมาก ถึง รุนแรงมาก ผู้สูงอายุ มีสายต่อจากตัวเครื่องแบบกล่อง
ที่มีขนาด เท่าโทรศัพท์เมือถือและสายเสียบแบบสมอลทอล์ค
 

Top

 

   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site