เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 

  ตอบ การใส่เครื่องช่วยฟังจะไม่มีผลต่อการเสื่อมของประสาทหู ยกเว้นเครื่องช่วยฟังที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งไม่มีตัว ควบคุมกำลังขยายเสียงที่เกินขนาด แต่เครื่องช่วยฟังที่ขายตามรพ. คลินิก หรือศูนย์เครื่องช่วยฟัง ได้ผ่าน การรับรองจาก อย. แล้ว ถือว่าได้มาตรฐาน
 
  ตอบ เส้นประสาทจะเสื่อมลงด้วยหลายสาเหตุ เช่น เสื่อมตามวัย ได้รับเสียงพิษ การใส่เครื่องไม่ได้ชลอการ เสื่อมลงได้
 
  ตอบ เด็กอายุ 2 ขวบ ควรพูดพยางค์เดียวได้แล้ว แนะนำให้พาไปหาแพทย์
 
  ตอบ ประสาทหูเสื่อม 60% ทั้ง 2 ข้าง มีผลต่อการรับฟังค่อนข้างมาก จำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟังแน่นอน สาเหตุ หนึ่งที่คุณพ่อไม่ยอมใช้อาจเนื่องจากอายคนอื่น และกลัวถูกมองว่าเป็นคนพิการ เครื่องช่วยฟังที่เป็นกล่อง และ มีสายรุงรัง แต่คุณพ่ออาจจะไม่บอกลูกๆ แนะนำว่าลองเปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ใส่ในช่องหู จะได้มองไม่เห็น และสามารถปรับแต่งเสียงตามความต้องการได้
 
  ตอบ เครื่องช่วยฟังต้องใช้ถ่านเฉพาะของเครื่องช่วยฟังเท่านั้น เพราะมีกำลังไฟขนาด 1.4 โวลต์ ถ่านสำหรับ นาฬิกาหรือถ่านที่ใช้ใส่เครื่องคิดเลขมีขนาด 1.5 โวลต์ แม้จะมีรูปทรงขนาดเท่ากันแต่ก็ใช้แทนกันไม่ได้ ถ่านเครื่องช่วยฟังเป็น Zinc-air (oxygen) จะให้กระแสไฟสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเปิดเครื่อง กระแส ไฟที่ไม่สม่ำเสมอจากถ่านที่ไม่ถูกชนิด และไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้เสียงของเครื่องช่วยฟังไม่สม่ำเสมอ และทำให้เครื่องเสียได้ แนะนำให้ซื้อถ่านที่ใช้เฉพาะเครื่องช่วยฟัง

Top   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site