เอียร์โทน คือใคร        เราได้ยินได้อย่างไร
       คำถามตรวจสอบการได้ยิน
       ทดสอบการได้ยิน Online หูขวา
       ทดสอบการได้ยิน Online หูซ้าย
       สาเหตุของหูหนวกหูตึง
       หูตึงในเด็ก
       เรื่องน่ารู้ของหูเด็ก
      อาการ
      การรักษา
      ชนิดของเครื่องช่วยฟัง
      ระบบไร้สายฟังชัดทุกระยะ
      การเลือกเครื่องช่วยฟัง เบื้องต้น
      เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับคุณ
      วิธีใช้และการดูแลรักษา
      คำถามที่ถามบ่อย
      อุปกรณ์ไร้สาย
      แบตเตอรี่
      รีโมทคอนโทรล

 

 

 

 
 
 

แก้ไขปัญหาได้ยินไม่ชัด (เนื่องจากระยะห่างจากผู้พูด) ด้วย ระบบเอฟเอ็ม (FM) เพิ่มเติมระบบเอฟเอ็มในเครื่องช่วยฟังจะทำให้การรับฟังชัดขึ้นตลอดเวลา โดยไม่ต้องกังวลเสียงจอแจที่มารบกวน

เด็กฝึกพูดโดยเรียนแบบเสียงพูดที่ได้ยิน เด็กที่ไม่ได้ยินไม่สามารถเลียนแบบคำพูดได้ ถ้าเด็กได้ยินไม่ชัดจะทำให้เด็กพูดไม่ชัดตามไปด้วย ดังนั้นเด็กที่มีประสาทหูเสื่อมจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องให้เด็กได้ยินเสียงพูดชัดเจนตั้งแต่แรกเกิด เพื่อเด็กจะได้ฝึกพูด ได้อย่างถูกต้อง

โดยธรรมชาติเมื่อระยะห่างระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังมากขึ้น จะทำให้ได้ยินน้อยลง โดยเฉพาะเมื่อพูดในที่จอแจ แม้ตะโกนเสียงดังเสียงจะยังได้ยินไม่ชัดอยู่ดี สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัญหามากผู้ที่มีประสาทหูเสื่อม ซึ่งแม้ใส่เครื่องช่วยฟังก็ยังไม่สามารถแยกคำพูดจากเสียงจอแจรอบข้างได้ แต่ปัญหานี้แก้ไขได้โดยให้ผู้พูดพูดผ่านไมโครโฟน แล้วส่งด้วยระบบคลื่นวิทยุเอฟเอ็มไปยังผู้รับ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ Phonak ทำให้ไมโครโฟนที่เป็น ตัวส่งคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม (FM Transmitter) มีขนาดเล็กเท่ามือถือ และตัวรับคลื่นวิทยุเอฟเอ็ม (FM Receiver) มีขนาดเล็กเท่าลูกเต๋าเล็กๆ

     
 
   
 
ใช้สายคล้องคอเป็นเสาอากาศในตัว สะดวกในการใช้งาน ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว ไมโครโฟนจะรับแต่เสียงของผู้พูดโดยไม่ขยายเสียงรบกวนรอบข้าง ชาร์จครั้งละ 1 ถึง 2 ชึ่วโมง ใช้งานได้ 10 ชั่วโมง สามารถใช้ที่ชาร์จในรถได้ ใช้ไมโครโฟนเสริมได้ต่อเชื่อมกับวิทยุ เครื่งเล่นเทป โทรทัศน์ CD, MP3 ได้ตั้งได้หลายความถี่ (Digital nulti-frequency channel stting)

     
 
   
 
เหมือน EasyLink แต่สามารถใช้เป็นรีโมทคอนโทรลควบคุมเครื่องช่วยฟัง มีระบบเชื่อมต่อกับ บลูทูธของมือถือ ปรับมุมการรับฟังเสียงได้ 3 ระดับ มุมกว้างเพื่อรับเสียงรอบทิศทาง มุมแคบเพื่อรับเสียงรอบทิศทางมุมแคบเพื่อรับเสียงจากผู้พูดที่อยู่ตรงหน้า 2-3 คน หรือ มุมแคบสุดเพื่อรับเสียงเฉพาะผู้พูดที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้น

     
 
   
 
เหมาะสำหรับใช้ในห้องเรียน ตั้งคลื่นความถี่ได้มากกว่า 30 ช่อง จูนคลื่นเอฟเอ็มในเครื่องช่วยฟังได้อัติโนมัต ไมโครโฟนปรับมุมการรับเสียงแบบรอบทิศทางหรือเฉพาะคนพูด มีไมโครโฟนให้เลือก 4 แบบ MicroZoom, Mini Zoom, MiniMic 8 และ MiniMic 5 ใช้ถ่านแบบโทรศัพท์มือถือ ชาร์จไฟครั้งเดียว ใช้ได้ทั้งวัน พกพาง่ายหรือใช้เหน็บติดเข็มขัดได้

     
 
     
 
เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังอยู่แล้วหรือยังไม่ได้ใช้เครื่องช่วยฟัง แต่ดูทีวี รับโทรศัพท์ ฟังเพลงได้ไม่ค่อยชัดเจน ต้องเปิดดังกว่าปรกติ ตัวเครื่องมีขนาดเล็กเท่าถ้วยขนมหวาน มีช่องเสียบรับสัญญาณโทรศัพท์ ทีวี หรือคอมพิวเตอร์ แล้วส่งเป็นคลื่นวิทยุเอฟเอ็มที่มีความคมชัดเป็นพิเศษไปยังตัวรับเอฟเอ็มในเครื่องช่วยฟัง ถ้ามีสายโทรศัพท์เรียกเข้า เสียงทีวี จะถูกหรี่ลงอัติโนมัติ เพื่อให้สนทนาทางโทรศัพท์ได้สะด้วกขึ้น

Top

ตัวรับเอฟเอ็ม ขนาดจิ๋วเท่าลูกเต๋า

ตัวรับสัญญาณเอฟเอ็มนี้เหมือนกับเครื่องรับวิทยุทั่วไป แต่มีขนาดเล็กมากเท่าลูกเต๋าและปรับให้รับคลื่นความถี่เฉพาะ ซึ่งไม่ถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุทั่วไป เป็นช่วงความถี่ที่ทุกประเทศทั่วโลกสำรองไว้ใช้เพื่อกิจการสำหรับผู้มีประสาทหูเสื่อม เครื่องถูกออกแบบให้มีขนาดรูปร่างเข้ากับเครื่องช่วยฟังแต่ละแบบ และสามารถจูนคลื่นเข้ากับตัวส่งโดยอัติโนมัติ
เครื่องรับนี้มีหลายแบบ เช่น MLx, MLxS, MicroMLxS, ML85 และ ML9S นอกจากนี้ยังมี MicroLink CIS ใช้สำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดผังประสาทหูเทียม และ MicroLink BAHA สำหรับผู้ที่ไม่มีใบหู

     
 
     
 
เครื่องช่วยฟังแบบดิจิตอลที่มีระบบเอฟเอ็มในตัว ขนาดเล็กเท่าเครื่องช่วยฟังทั่วไปใช้ถ่านเบอร์ 13 มีความละเอียดถึง 6 ชานเนล โปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ปรับเปลี่ยนการรับสัญญาณได้ด้วยสวิทซ์ที่ตัวเครื่อง เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมน้อยถึงมาก

   
   
ใช้ได้กับเครื่องแขวนหลังหูและเครื่องในช่องหูและใช้ได้กับเครื่องช่วยฟังทุกยี่ห้อ ที่มีปุ่มปรับ T รับโทรศัพท์ หรือ MT รับไมโครโฟนและโทรศัพท์ขนาดเท่าเครื่องเล่น MP3 หรือเล็กกว่ามือถือ ใช้สำหรับคล้องคอ
 
   
   
เป็น Receiver สำหรับเด็ก APD, ADHD และ LD เด็ก Auditory Processing Disorder (APD) หรือ Learning Disability (LD) ไม่สามารถประมวลคำพูดในที่ที่จอแจได้ EduLink เป็นตัวรับเอฟเอ็มเล็กที่เกาะติดหลังหู จะทำให้คำพูดจากครูส่งตรงมายังเด็ก ทำให้ได้ยินชัดแม้อยู่ห่างไกล หรือในที่จอแจ
 
 
สำหรับผู้ที่มีประสาทหูหนวกข้างเดียวและประสาทหูอีกข้างปรกติ หรือเสื่อมน้อยเมื่อมีผู้พูดพูดใส่หูข้างที่หนวกจะไม่ได้ยิน ปัญหานี้แก้ได้ โดยใช้ตัวส่งเอฟเอ็มรับเสียงจากหูข้างที่หนวกแล้วส่งคลื่นเอฟเอ็มไปยังตัวรับเอฟเอ็มที่หูข้างที่ดี หูข้างที่ดีจะรับเสียงแทนหูข้างที่เสีย ในกรณีที่หูข้างที่ดีมีประสาทหูสื่อมด้วยจะต้องใส่เครื่องช่วยฟัง
ข้างที่เสื่อมด้วย เอฟเอ็มตัวรับและตัวส่งมีขนาดเหมือนเครื่องช่วยฟังทั่วไป

Top

 

   
all rights reserved. We are the exclusive distributor for Phonak and Beltone
e-mail :   www.eartone.com
Click to G7 Web site