คำถามที่พบบ่อย

คลินิก เอียร์โทน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมซื้อเครื่องช่วยฟังใช้เองอาจหูตึงมากขึ้น

ปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีกลไกและเทคโนโลยี่ที่ซับซ้อนก้าวหน้าเป็นอย่างมาก การซื้อเครื่องมาใช้เองจะได้เครื่องที่มีกำลังขยายเสียงค่อยหรือดังเกินไป ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ ท่านควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ทำให้รู้สาเหตุว่าอาการหูตึงของท่านแท้จริงแล้วเป็นโรคอะไร ต้องรับการรักษาด้วยวิธีใด หากแพทย์วินิจฉัยว่าหูท่านตึง แพทย์สามารถระบุได้ว่าท่านหูตึงที่ความถี่เสียงสูงเสียงต่ำอย่างไร ท่านจะได้รับคำแนะนำเครื่องช่วยฟังที่เหมาะสม ซึ่งจะไม่ทำให้ประสาทหูเสื่อม เพราะได้ตั้งเครื่องให้ขยายเสียงตามระดับประสาทหูที่เสื่อม เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่สามารถปรับกำลังขยายโดยถ้าได้รับเสียงดังเกินขนาดเครื่องจะไม่ขยายเสียงเพิ่ม ป้องกันไม่ให้ประสาทหูรับเสียงดังเกินความจำเป็น ดังนั้นการซื้อเครื่องช่วยมาใส่เองอาจได้กำลังขยายเสียงดังเกินไปยิ่งทำให้หูเสื่อมเร็วขึ้น

เครื่องช่วยฟังราคาถูกแตกต่างจากเครื่องช่วยฟังราคาแพงอย่างไร

การซื้อเครื่องช่วยฟังมาใช้เองจากที่มีขายทางออนไลน์ เครื่องจะราคาถูก ส่วนใหญ่ไม่ใช่เครื่องช่วยฟัง แต่เป็นเครื่องขยายเสียง ไม่ได้ผ่านการรับรองจาก อย. เครื่องจะขยายเสียงให้ดังขึ้นโดยไม่จำกัด ทำให้หูได้รับเสียงดังเกินระดับที่ควร ไม่มีตัวตัดเสียงที่ดังเกิน ไม่มีตัวกรองลดเสียงรบกวน ไม่มีการปรับระดับการขยายให้เหมาะกับผู้ใช้ เมื่อใส่ไปนานๆ จะยิ่งทำลายประสาทหูมากขี้น

ใส่เครื่องช่วยฟังแล้วหูจะเสื่อมเพิ่มขึ้นไหม

เส้นประสาทจะเสื่อมลงด้วยหลายสาเหตุ เช่น เสื่อมตามวัย ได้รับเสียงดังมากๆ เช่น เสียงระเบิด เสียงปืน เสียงประทัด หรือเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน ได้รับสารหรือยาบางประเภท ที่ทำลายประสาทหู การใส่เครื่องไม่ได้ชะลอการเสื่อมลงได้

การใส่เครื่องช่วยฟังจะไม่มีผลต่อการเสื่อมของประสาทหู ยกเว้นเครื่องช่วยฟังที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งไม่มีตัวควบคุมกำลังขยายเสียงที่เกินขนาด แต่เครื่องช่วยฟังที่ขายตามรพ. คลินิก หรือศูนย์เครื่องช่วยฟังได้ผ่านการรับรองจาก อย. แล้ว ถือว่าได้มาตรฐาน

อยู่คนเดียวในบ้านทำไมจึงควรใส่เครื่องช่วยฟัง

เพื่อฝึกให้คุ้นเคยกับเสียงรอบตัว ในวันแรกๆ ที่ใส่เครื่องช่วยฟังอาจมีความจำเป็นต้องลดการขยายเสียงรอบตัวให้ดังน้อยลง เพราะผู้ที่มีประสาทเสื่อมมานานจะไม่ได้ยินเสียงเหล่านี้มานานจนคุ้นชินกับความเงียบ ในคนปรกติเราถูกฝึกให้ไม่ให้ความสำคัญกับรอบข้างเหล่านี้ เช่น เสียงตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม แต่ผู้ที่ใส่เครื่องครั้งแรกจะได้ยินเสียงเหล่านี้ดังเกินไป จึงจำเป็นต้องตั้งเครื่องช่วยฟังหรือเครื่องช่วยหูฟังให้น้อยกว่าที่ควร ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์

การใส่เครื่องช่วยฟังช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์ไหม

ช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อม และอัลไซเมอร์ได้ แต่ประสาทหูที่เสื่อมลงไม่สามารถรักษาให้ฟื้นคืนเป็นปรกติได้ สมองส่วนที่ประมวลผลคำพูดและการแยกแยะเสียงสำเนียงต่างๆ จะมีประสิทธิภาพด้อยลง ถ้าหากไม่ได้รับเสียงดังในระดับที่เหมาะสมในผู้ที่ประสาทหูเสื่อม เสียงที่ได้รับไม่ดังพอที่จะไปกระตุ้นสมองส่วนนี้ ทำให้ไม่สามารถที่แยกแยะเสียงคำพูดที่ใกล้เคียงกันได้และแปลความหมายได้น้อยลง นานวันเข้าแม้จะพูดดังขึ้นก็อาจจำคำต่างๆ ได้น้อยลง นอกจากสมองส่วนนี้จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ช้าลง อาจทำให้สมองส่วนที่เกี่ยวเนื่องทำงานช้าลงด้วย อารมณ์การตอบสนองเฉื่อยชาลง จึงควรใส่เครื่องช่วยฟังเมื่อประสาทหูเริ่มเสื่อมไม่รุนแรงมากและฝึกใส่ให้คุ้นชิน

ถ่านเครื่องช่วยฟังใช้ถ่านนาฬิกาได้ไหม ถ่านเครื่องช่วยฟังถ่านใช้ได้นานเท่าไร

ใช้ถ่านทั่วไปไม่ได้ เพราะเครื่องช่วยฟังต้องใช้ถ่านเฉพาะของเครื่องช่วยฟังเท่านั้น เพราะมีกำลังไฟขนาด 1.45 โวลต์ ถ่านสำหรับนาฬิกาหรือถ่านที่ใช้ใส่เครื่องคิดเลขมีขนาด 1.5 โวลต์ แม้จะมีรูปทรงขนาดเท่ากันแต่ก็ใช้แทนกันไม่ได้ ถ่านเครื่องช่วยฟังเป็น Zinc-air (oxygen) จะให้กระแสไฟสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาเปิดเครื่อง กระแสไฟที่ไม่สม่ำเสมอจากถ่านที่ไม่ถูกชนิดและไม่ได้มาตรฐานจะทำให้เสียงของเครื่องช่วยฟังไม่สม่ำเสมอและทำให้เครื่องเสียได้ แนะนำให้ซื้อถ่านที่ใช้เฉพาะเครื่องช่วยฟัง

ดูรายละเอียดถ่านเครื่องช่วยฟัง

เครื่องช่วยฟังแบบชาร์ตไฟมีไหม

ถ่านรุ่นใหม่ ลิเธียมไอออน (ถ่านชาร์ตไฟได้) ในเครื่องช่วยฟัง เป็นถ่านเหมือนถ่านในมือถือ แต่เคลือบด้วยสารพิเศษเพื่อกันความชื้น ฝุ่น ทนทาน และเสื่อมช้า ชาร์ตไฟได้หลายครั้ง จะมีชิพคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายไฟให้สม่ำเสมอ อุณหภูมิคงที่ ใช้เวลาชาร์ตเพียง 3 ชั่วโมง ใช้ได้ 24 ชม. หรือชาร์ตกรณีฉุกเฉิน ชาร์ตเพียง 30 นาที ใช้ได้ 6 ชม. ถ้าชาร์ต 1 ชม. ใช้ได้ 12 ชม.

เครื่องช่วยฟังที่ชาร์ตไฟได้จำเป็นต้องชาร์ตไฟเป็นครั้งคราวแม้ไม่ได้ใช้งาน เพราะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถ้าไม่ได้ชาร์ตไฟนานๆ จะหลับลึก แล้วชาร์ตไฟไม่ขึ้น
ดูรายละเอียดเครื่องช่วยฟังแบบชาร์ตไฟได้

เครื่องช่วยฟังแบบชาร์ตไฟมีไหม

ถ่านรุ่นใหม่ ลิเธียมไอออน (ถ่านชาร์ตไฟได้) ในเครื่องช่วยฟัง เป็นถ่านเหมือนถ่านในมือถือ แต่เคลือบด้วยสารพิเศษเพื่อกันความชื้น ฝุ่น ทนทาน และเสื่อมช้า ชาร์ตไฟได้หลายครั้ง จะมีชิพคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายไฟให้สม่ำเสมอ อุณหภูมิคงที่ ใช้เวลาชาร์ตเพียง 3 ชั่วโมง ใช้ได้ 24 ชม. หรือชาร์ตกรณีฉุกเฉิน ชาร์ตเพียง 30 นาที ใช้ได้ 6 ชม. ถ้าชาร์ต 1 ชม. ใช้ได้ 12 ชม.

เครื่องช่วยฟังที่ชาร์ตไฟได้จำเป็นต้องชาร์ตไฟเป็นครั้งคราวแม้ไม่ได้ใช้งาน เพราะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถ้าไม่ได้ชาร์ตไฟนานๆ จะหลับลึก แล้วชาร์ตไฟไม่ขึ้น
ดูรายละเอียดเครื่องช่วยฟังแบบชาร์ตไฟได้

คุณพ่อไม่ยอมใส่เครื่องช่วยฟัง (ประสาทหูเสื่อม 70% ทั้งสองข้าง)

ประสาทหูเสื่อม 70% ทั้ง 2 ข้าง มีผลต่อการรับฟังค่อนข้างมาก จำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟังแน่นอน สาเหตุหนึ่งที่คุณพ่อไม่ยอมใช้อาจเนื่องจากอายคนอื่นและกลัวถูกมองว่าเป็นคนพิการ ท่านอาจไม่ชอบเครื่องช่วยฟังที่เป็นกล่อง มีสายรุงรัง หรือแบบคล้องหลังหู แต่คุณพ่ออาจจะไม่บอกลูกๆ แนะนำว่าลองเปลี่ยนเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ใส่ในช่องหูจะได้มองไม่เห็นและสามารถปรับแต่งเสียงตามความต้องการได้

เครื่องช่วยฟังกันน้ำได้ไหม ถ้าโดนน้ำขณะอาบน้ำแก้ไขอย่างไร

เครื่องช่วยฟังประกอบด้วยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกและมีเปลือกหุ้ม มีรูให้เสียงเข้าและออก ไม่สามารถกันน้ำ แต่ถ้าเปียกน้ำ เช่น ฝนตก เหงื่อ จะกันได้ แต่ใส่ว่ายน้ำ อาบน้ำไม่ได้ เพราะแผงวงจรไฟฟ้าจะชื้นทำให้เสื่อมง่าย โดยปรกติถ้าใช้อย่างทนุถนอม นำเครื่องไปรับบริการทำความสะอาดอบไล่ความชื้นทุก 3 เดือน จะใช้ได้นาน 4-5 ปี

ถ้าโดนน้ำขณะอาบน้ำให้เปิดฝารางถ่านออก แล้วใช้ที่เป่าผมเปิดลมร้อนเป่าให้น้ำระเหยออก แล้วส่งเข้าบริษัททันที

เครื่องช่วยฟังชนิดช่องหูมีแบบนิ่มไหม กลัวเจ็บหู

มีแบบเป็นจุกซิลิโคน คล้ายกับหูฟังทั่วๆ ไป แต่อาจไม่กระชับพอดีกับหู ทำให้คุณภาพเสียงลดลง

ค่าใช้จ่ายในการตรวจการได้ยินและลองเครื่อง แต่ยังไม่ตัดสินใจซื้อปรับเครื่องมีค่าใช้จ่ายไหม

กรณีซื้อเครื่องช่วยฟังจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการตรวจหู ตรวจการได้ยิน และทดลองเครื่องช่วยฟัง

กรณีไม่ได้ซื้อเครื่องช่วยฟังจะมีค่าบริการ 1,000 บาท

ถ้าอยากซื้อเครื่องช่วยฟังแต่ไม่สะดวกมาที่คลินิกต้องทำอย่างไร

กรณีคนไข้ไม่สะดวกที่จะมา เราสามารถบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ได้

อย่างไรก็ตามแนะนำว่าควรมารับการตรวจการได้ยินที่คลินิก เพื่อรับการตรวจและวินิจฉัยจากแพทย์ นอกจากนี้เรามีเครื่องช่วยฟังหลากหลายให้ทดลองให้เหมาะกับการได้ยินของท่าน

ซื้อเครื่องที่อื่นมาสามารถนำมาปรับที่ร้านเอียร์โทนได้ไหม

สามารถนำมาปรับได้ บริษัทรับซ่อมและปรับเครื่องทุกแบรนด์จากทุกร้าน โดยต้องเป็นรุ่นที่บริษัทมีอะไหล่และมีซอฟแวร์ในการปรับเครื่อง ยกเว้นเครื่องที่สั่งซื้อจาก Internet

ใส่เครื่องช่วยฟังขึ้นเครื่องบินได้ไหม

ใส่เครื่องช่วยฟังแบบใช้ถ่านหรือชาร์ตไฟสามารถเข้าเครื่องสแกนหรือเข้าเครื่องเอกซเรย์ได้โดยไม่ทำให้เครื่องชำรุด สามารถใส่ขึ้นเครื่องบินได้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดขณะท่านชมเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close