Image
Image

เครื่องช่วยฟังเบิกได้ทุกสิทธิ์

สิทธิ์ประกันสังคม

เมื่อแพทย์หู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาลตรวจและวินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและมีความจำเป็นที่ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ตามเกณฑ์ของประกันสังคมจะสามารถเบิกค่าช่วยฟังแบบแขวนหลังหูได้ข้างละ 12,000 บาท หรือแบบใส่ในช่องหูได้ข้างละ 12,500 บาท ตามขั้นตอนระเบียบของประกันสังคม

ข้าราชการมีขั้นตอนอย่างไร

สิทธิ์ข้าราชการเบิกค่าเครื่องช่วยฟังได้ข้างละ 13,500 ต่อข้าง สองข้างได้ 27,000 บาท ขั้นตอนคือต้องรับการตรวจวินิจฉัยจากรพ.ของรัฐ เช่น รพ.จุฬา รพ.ศิริราช รพ.รามา รพ.ประจำจังหวัด ฯลฯ เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง สามารถซื้อได้โดยตรงจากรพ.ที่มีเครื่องจำหน่าย

พนักงานรัฐวิสาหกิจใช้สิทธิ์เบิกเครื่องช่วยฟังได้หรือไม่

สิทธิ์และขั้นตอนการเบิกจ่ายขึ้นกับระเบียบของแต่ละหน่วยงาน เช่น การรถไฟ ขสมก การท่าเรือ โรงงานยาสูบ การไฟฟ้า การท่าอากาศยานยนต์ ฯลฯ

สิทธิ์บัตรทอง

กรุณาติดต่อสอบถามที่รพ.ที่ท่านมีสิทธิ์บัตรทองรักษาพยาบาลหรือจากสปสช.

สาขา

สุขุมวิท 42
โทร : 0 2712 1177, 0 2713 6231-2
สุขุมวิท 22
โทร : 0 2258 2348, 0 2663 7480
ลาดพร้าว 5
โทร : 0 2190 1172-3
บางหว้า
โทร : 0 2869 1169, 09 5252 1512
หนองแขม 
โทร : 0 2115 2440

QR Code

Image

eartone.com

Image

Line @eartone

หูอื้อหูตึง.com

eartone bottom 01

Search