Image
Image

เครื่องช่วยฟังเบิกได้ทุกสิทธิ์

สิทธิ์ประกันสังคม

เมื่อแพทย์หู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาลตรวจและวินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและมีความจำเป็นที่ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ตามเกณฑ์ของประกันสังคมจะสามารถเบิกค่าช่วยฟังแบบแขวนหลังหูได้ข้างละ 12,000 บาท หรือแบบใส่ในช่องหูได้ข้างละ 12,500 บาท ตามขั้นตอนระเบียบของประกันสังคม

ข้าราชการมีขั้นตอนอย่างไร

สิทธิ์ข้าราชการเบิกค่าเครื่องช่วยฟังได้ข้างละ 13,500 ต่อข้าง สองข้างได้ 27,000 บาท ขั้นตอนคือต้องรับการตรวจวินิจฉัยจากรพ.ของรัฐ เช่น รพ.จุฬา รพ.ศิริราช รพ.รามา รพ.ประจำจังหวัด ฯลฯ เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง สามารถซื้อได้โดยตรงจากรพ.ที่มีเครื่องจำหน่าย

พนักงานรัฐวิสาหกิจใช้สิทธิ์เบิกเครื่องช่วยฟังได้หรือไม่

สิทธิ์และขั้นตอนการเบิกจ่ายขึ้นกับระเบียบของแต่ละหน่วยงาน เช่น การรถไฟ ขสมก การท่าเรือ โรงงานยาสูบ การไฟฟ้า การท่าอากาศยานยนต์ ฯลฯ

สิทธิ์บัตรทอง

กรุณาติดต่อสอบถามที่รพ.ที่ท่านมีสิทธิ์บัตรทองรักษาพยาบาลหรือจากสปสช.

Eartone

Call Center ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

02-712-1177

085-357-8777

Email : info@eartone.com

www.eartone.com 

www.eartone.co.th

facebook 30x30

สาขาและสถานที่ให้บริการ

สาขา สุขุมวิท 42
โทร : 0 2712 1177, 0 2713 6232, 
08 5357 8777
สาขา สุขุมวิท 22
โทร : 0 2258 2348, 0 2259 2502, 
08 0554 3443
สาขา ลาดพร้าว 5
โทร : 0 2190 1172, 06 5215 4440
สาขา บางหว้า-บางไผ่
โทร : 0 2869 1169, 09 5252 1512
สาขา ชีวาแคร์คลินิก เชียงใหม่
โทร : 09 6980 0126, 052 005 457
คลินิก หูตึง หูดี ปรีชา หนองแขม
โทร : 0 2115 2440
คลินิกสาธิกาการได้ยิน สมุทรสาคร
โทร : 09 5918 2881

QR code

www.eartone.co.th

qr code eartone 03


line 30Line ID: @eartone

qr code line id eartone 01

Search