Image
Image

เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้ที่หูหนวกข้างเดียว

Image

ผู้ที่มีประสาทหูเสื่อมหรือหูหนวกข้างเดียวจะได้ยินเสียงไม่ชัดเจนเท่าผู้ที่มีหูปรกติสองข้าง จับทิศทางเสียงและกะระยะห่างของเสียงไม่ได้ แต่ด้วยเทคโนโลยีระบบไร้สายสมัยใหม่ทำให้เราสามารถติดตั้งเสาอากาศในเครื่องช่วยฟัง ซึ่งช่วยให้หูข้างที่หนวกรับเสียงแล้วส่งสัญญาณผ่านระบบไร้สายไปยังเครื่องรับเสียงที่อยู่ในเครื่องช่วยฟังที่หูข้างที่ปรกติ ช่วยให้หูข้างที่หนวกรับเสียงได้เหมือนหูคนปรกติ

ด้วยเทคโนโลยีของไมโครชิพเซตคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จาก Phonak ที่มีขนาดเล็กมากและทำงานเร็วมาก ทำให้เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่สามารถติดตั้งเสาอากาศขนาดจิ๋วในตัวได้ เสาอากาศนี้ทำหน้าที่ทั้งรับและส่งสัญญาณระหว่างเครื่องช่วยฟังที่ใส่อยู่ที่หูทั้งสองข้างได้ คลื่นสัญญาณจะถูกส่งด้วยความเร็วสูง แม่นยำ และเสถียรมากจากเครื่องข้างหนึ่งไปยังอีกด้านตรงข้าม ทำให้สามารถรับฟังเสียงได้พร้อมกันสองหูและจับทิศทางของเสียงได้ดีขึ้น อีกทั้งช่วยให้เครื่องช่วยฟังทั้งสองข้างทำงานเสริมซึ่งกันและกัน ทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น

ลักษณะเครื่องส่งสัญญาณและเครื่องช่วยฟังที่มีเสาอากาศในตัว มีลักษณะและขนาดเท่ากับเครื่องช่วยฟังทั่วไป

Image

ตัวส่งสัญญาณเแบบไมโครแขวนหลังหู

Image

ตัวส่งสัญญาณแบบใส่ในช่องหู

Image

หูข้างที่หนวก (สีเทา) ใส่เครื่องส่งสัญญาณ หูข้างที่ดี (สีเขียว) ใส่เครื่องช่วยฟังที่ไม่ขยายเสียงแต่คอยรับสัญญาณ

สำหรับผู้ที่มีหูหนวกข้างเดียว หูอีกข้างหนึ่งได้ยินปรกติ

โดยการใส่เครื่องส่งสัญญาณไว้ที่หูข้างที่หนวก ซึ่งจะทำหน้าที่รับเสียงแล้วส่งเป็นคลื่นสัญญาณออกไปยังเครื่องช่วยฟังที่ใส่ที่หูข้างที่ดี เสาอากาศในเครื่องจะคอยรับคลื่นสัญญาณเข้าแล้วส่งต่อไปยังหูชั้นใน โดยที่จะไม่รบกวนการรับเสียงของหูข้างปรกติ

Image

หูข้างที่หนวก (สีเทา) ใส่เครื่องส่งสัญญาณ หูข้างที่ตึง (สีเขียว) ใส่เครื่องช่วยฟังที่มีเสาอากาศ ซึ่งจะขยายเสียงเหมือนคนหูตึงทั่วไปและรับเสียงจากเครื่องส่งด้านตรงข้ามด้วย

กรณีผู้ที่มีหูหนวกข้างเดียวหูอีกข้างหนึ่งเสื่อมหรือได้ยินน้อย

ในกรณีนี้ หูอีกข้างที่ได้ยินน้อยหรือหูตึงจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟังสำหรับคนหูตึงรุ่นที่มีเสาอากาศจิ๋วในตัวด้วยซึ่งมีขนาดเท่ากับเครื่องช่วยฟังปรกติทั่วไป

Image

ใส่เครื่องช่วยฟังที่มีเสาอากาศในตัวช่วยให้ได้ยินคำพูดชัดขึ้นเมื่อใส่สองหู (Auto Zoom)

เพราะเครื่องสามารถรับส่งสัญญาณถึงกันได้ ทำให้ได้ยินสองหูพร้อมกัน เช่น ขณะขับรถ มีเสียงเรียกจากด้านหลังด้านขวา ไมโครโฟนจะรับเสียงที่มาจากด้านหลังตามทิศทางของเสียงและขณะเดียวกันจะส่งสัญญาณไปยังเครื่องช่วยฟังที่ใส่อยู่ที่หูซ้ายช่วยให้หูซ้ายได้ยินด้วย โดยที่คนขับรถไม่ต้องหันหน้าไปดูผู้พูด ขณะเดียวกันเครื่องจะลดเสียงรบกวนที่เข้ามาให้น้อยลง ทำให้หูทั้งสองข้างได้ยินชัดขึ้น

Image

ช่วยให้รับโทรศัพท์ได้ชัดเจนขึ้น (DuoPhone)

ผู้ที่ใส่เครื่องช่วยฟังมักประสบปัญหาการรับโทรศัพท์ได้ไม่ชัด เนื่องจากเสียงรบกวนรอบตัว คุณภาพของเครื่องโทรศัพท์และคุณภาพการขยายเสียงของเครื่องช่วยฟัง แต่ถ้าใส่เครื่องช่วยฟังรุ่นใหม่นี้ทั้งสองข้าง เครื่องช่วยฟังที่รับเสียงโทรจะถูกส่งคลื่นสัญญาณไปยังเครื่องช่วยฟังที่ใส่อยู่ที่หูด้านตรงข้าม ทำให้หูทั้งสองข้างได้ยินเสียงพร้อมกัน จะทำให้ได้ยินชัดกว่าใส่ข้างเดียว

Image

เมื่อต้องการฟังเสียงพูดจากคนที่อยู่ด้านหน้าในที่จอแจ (StereoZoom)

ในกรณีที่หูตึงทั้งสองข้างแต่ใส่เครื่องช่วยฟังเพียงข้างเดียว การรับเสียงจากผู้พูดที่อยู่ด้านหน้าจะยังได้ไม่ชัดเจน เพราะไม่สามารถปรับให้เครื่องช่วยฟังรับเสียงในมุมแคบเฉพาะจากคนผู้เดียวได้ แต่เมื่อใส่เครื่องช่วยฟังรุ่นที่มีเสาเอากาศในตัวทั้งสองหู ไมโครรับเสียงจะปรับองศาการรับให้แคบลงเพื่อรับฟังเสียงจากผู้สนทนาเพียงผู้เดียวที่อยู่ด้านหน้า และจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างออก ในการทำเช่นนี้ได้จำเป็นต้องอาศัยการทำงานของไมโครโฟนที่อยู่ในเครื่องช่วยฟังข้างละสองตัวรวมสี่ตัว จะช่วยกันจับทิศทางของเสียงแล้วประมวลผลร่วมกันด้วยความเร็วสูงเพื่อปรับองศาการรับเสียงให้แคบสุดเพื่อรับเสียงจากผู้พูดที่อยู่ต่อหน้าและตัดเสียงรบกวนรอบข้าง

ในกรณีที่ต้องการฟังเสียงจากผู้สนทนาผู้ที่อยู่ต่อหน้าสองสามคน ไมโครโฟนจะปรับองศาการรับเสียงให้กว้างขึ้นและตัดเสียงรบกวนจากด้านข้าง (Ultra Zoom)

Eartone

Call Center ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

02-712-1177

085-357-8777

Email : info@eartone.com

www.eartone.com 

www.eartone.co.th

facebook 30x30

สาขาและสถานที่ให้บริการ

สาขา สุขุมวิท 42
โทร : 0 2712 1177, 0 2713 6232, 
08 5357 8777
สาขา สุขุมวิท 22
โทร : 0 2258 2348, 0 2259 2502, 
08 0554 3443
สาขา ลาดพร้าว 5
โทร : 0 2190 1172, 06 5215 4440
สาขา บางหว้า-บางไผ่
โทร : 0 2869 1169, 09 5252 1512
สาขา ชีวาแคร์คลินิก เชียงใหม่
โทร : 09 6980 0126, 052 005 457
คลินิก หูตึง หูดี ปรีชา หนองแขม
โทร : 0 2115 2440
คลินิกสาธิกาการได้ยิน สมุทรสาคร
โทร : 09 5918 2881

QR code

www.eartone.co.th

qr code eartone 03


line 30Line ID: @eartone

qr code line id eartone 01

Search