Image
Image

การได้ยินในผู้สูงอายุ

Image

การได้ยินในผู้สูงอายุ ผลกระทบกับสุขภาพและแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

เมื่อสูงวัยมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาด้านการได้ยินตามมากันแทบทุกคน แต่ก่อนเมื่อเราเจอผู้สูงวัยที่มีปัญหาการได้ยิน เรามักคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เมื่ออายุมากขึ้นก็ต้องได้ยินลดลงอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันพบว่าการที่เราปล่อยให้ปัญหาการได้ยินไม่ชัดในผู้สูงอายุเป็นอยู่นาน นำมาสู่ปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ ตามมามากมาย

การที่ท่านผู้สูงอายุไม่สามารถได้ยินได้ชัดนำมาซึ่งปัญหาการสื่อสารกับบุคคลรอบข้าง เพื่อนฝูง และบุคคลในครอบครัว บางท่านที่ยังทำงานอยู่ก็นำมาซึ่งปัญหาในการทำงาน สื่อสารกับผู้ร่วมงาน หรือการเข้าประชุมงานสำคัญๆ ผู้สูงอายุบางท่านถึงขั้นพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมต่างๆ เพราะรู้สึกอายที่ต้องถามย้ำหลายครั้งเวลาพูดคุยสื่อสาร โดยเฉพาะในห้องประชุม ที่มีเสียงจอแจมาก หลายๆ คนพูดพร้อมๆ กัน ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการได้ยินจะมีปัญหามากในสถานการณ์เหล่านี้เป็นพิเศษ

แม้ในวัยเกษียณแล้ว ไม่ได้ทำงานเหมือนแต่ก่อน ปัญหาการได้ยินยิ่งทวีความสำคัญขึ้นไปอีก เนื่องจากผู้สูงอายุในวัยเกษียณที่มีปัญหาการได้ยินจะไม่สามารถสื่อสารกับลูกหลาน คนอื่นๆ รอบตัวในครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีปัญหาตามมาได้ บางท่านปลีกตัว หลีกเลี่ยงการออกไปพบปะเพื่อนฝูง เพราะการพบปะในที่ที่มีคนมากจะทำให้ปัญหาการสื่อสารทวีความรุนแรงขึ้นมาก

การที่ท่านผู้สูงอายุปลีกตัวจากสังคมเนื่องจากปัญหาการได้ยินเป็นปัญหาที่พบบ่อย และพิสูจน์แล้วจากงานวิจัยในหลายประเทศทั่วโลกว่าทำให้ท่านผู้สูงอายุมีปัญหาซึมเศร้าและปัญหาทางสุขภาพจิต ซ้ำร้ายการที่สมองขาดการกระตุ้นจากเสียงที่เข้ามานั้น นำไปสู่ความเสี่ยงที่มากขึ้นของการทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุอีกด้วย

ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันได้ง่ายๆ จากการได้รับการตรวจระดับการได้ยิน และช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีจากทางแพทย์ผู่เชี่ยวชาญด้านหูและการได้ยิน เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามมากขึ้นไป

Eartone

Call Center ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

02-712-1177

085-357-8777

Email : info@eartone.com

www.eartone.com 

www.eartone.co.th

facebook 30x30

สาขาและสถานที่ให้บริการ

สาขา สุขุมวิท 42
โทร : 0 2712 1177, 0 2713 6232, 
08 5357 8777
สาขา สุขุมวิท 22
โทร : 0 2258 2348, 0 2259 2502, 
08 0554 3443
สาขา ลาดพร้าว 5
โทร : 0 2190 1172, 06 5215 4440
สาขา บางหว้า-บางไผ่
โทร : 0 2869 1169, 09 5252 1512
สาขา ชีวาแคร์คลินิก เชียงใหม่
โทร : 09 6980 0126, 052 005 457
คลินิก หูตึง หูดี ปรีชา หนองแขม
โทร : 0 2115 2440
คลินิกสาธิกาการได้ยิน สมุทรสาคร
โทร : 09 5918 2881

QR code

www.eartone.co.th

qr code eartone 03


line 30Line ID: @eartone

qr code line id eartone 01

Search