Image
Image

บทความน่ารู้

Previous Next

การได้ยินในผู้สูงอายุ ผลกระทบกับสุขภาพและแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

เมื่อสูงวัยมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาด้านการได้ยินตามมากันแทบทุกคน แต่ก่อนเมื่อเราเจอผู้สูงวัยที่มีปัญหาการได้ยิน เรามักคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เมื่ออายุมากขึ้นก็ต้องได้ยินลดลงอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันพบว่าการที่เราปล่อยให้ปัญหาการได้ยินไม่ชัดในผู้สูงอายุเป็นอยู่นาน นำมาสู่ปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ ตามมามากมาย

การได้ยินในผู้สูงอายุ ผลกระทบกับสุขภาพที่คาดไม่ถึง

การได้ยินในผู้สูงอายุ ผลกระทบกับสุขภาพและแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

เมื่อสูงวัยมากขึ้นก็มักจะมีปัญหาด้านการได้ยินตามมากันแทบทุกคน แต่ก่อนเมื่อเราเจอผู้สูงวัยที่มีปัญหาการได้ยิน เรามักคิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เมื่ออายุมากขึ้นก็ต้องได้ยินลดลงอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันพบว่าการที่เราปล่อยให้ปัญหาการได้ยินไม่ชัดในผู้สูงอายุเป็นอยู่นาน นำมาสู่ปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ ตามมามากมาย

"เมื่อเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับหู เด็กจะได้ยินน้อยกว่าปกติหรือถึงขั้นไม่ได้ยินเลย เกิดการเรียนรู้ช้า พูดช้า พูดไม่ชัด พูดผิดปกติ ส่งผลให้การเรียนด้อยลง เนื่องจากได้ยินครูพูดอธิบายไม่ชัด ดังนั้นจึงมีข้อแนะนำสำหรับคุณครูว่าหากเด็กมีการเรียนรู้หรือพัฒนาการช้าต้องสังเกตว่าเด็กได้ยินหรือมองเห็นดีหรือไม่ รวมถึงมีการเลียนแบบตามพัฒนาการปกติหรือไม่ เป็นต้น"

โดย น.พ.มานัต อุทุมพฤษ์พร

หู อวัยวะที่ทำหน้าที่รับฟังทุกเรื่องราว จนหลายคนละเลยความสำคัญไป แต่หูยิ่งเล็กก็ยิ่งต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะหูเล็กๆ ของน้องหนู

หูเป็นอวัยวะสำคัญของการได้ยิน เพราะการได้ยินเกิดจากคลื่นเสียงเดินทางกระทบแก้วหูผ่านกระดูกหูขึ้นมาที่ ประสาทหูมายังสมอง สำหรับในเด็กการได้ยินจะต่อยอดด้วยการเลียนแบบคำพูดและพูดได้ตามพัฒนาการ หากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินตั้งแต่เด็ก พัฒนาการด้านการพูดก็มีปัญหาตามมา

เวียนศีรษะในผู้สูงอายุ รักษาหายขาดได้ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โดย ดร. พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤษ์พร

รู้จักโรคที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะเวียนหัวในผู้สูงอายุ

โรคที่เป็นสาเหตุหลักของภาวะเวียนหัวในผู้สูงอายุ คือ โรคตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อน Benign Positional Postural Vertigo (BPPV)

Eartone

Call Center ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

02-712-1177

085-357-8777

Email : info@eartone.com

www.eartone.com 

www.eartone.co.th

facebook 30x30

สาขาและสถานที่ให้บริการ

สาขา สุขุมวิท 42
โทร : 0 2712 1177, 0 2713 6232, 
08 5357 8777
สาขา สุขุมวิท 22
โทร : 0 2258 2348, 0 2259 2502, 
08 0554 3443
สาขา ลาดพร้าว 5
โทร : 0 2190 1172, 06 5215 4440
สาขา บางหว้า-บางไผ่
โทร : 0 2869 1169, 09 5252 1512
สาขา ชีวาแคร์คลินิก เชียงใหม่
โทร : 09 6980 0126, 052 005 457
คลินิก หูตึง หูดี ปรีชา หนองแขม
โทร : 0 2115 2440
คลินิกสาธิกาการได้ยิน สมุทรสาคร
โทร : 09 5918 2881

QR code

www.eartone.co.th

qr code eartone 03


line 30Line ID: @eartone

qr code line id eartone 01

Search