เกี่ยวกับเรา

เอียร์โทนคือใคร

Eartone เป็นศูนย์ชำนาญการเกี่ยวกับโรคหู การได้ยิน การทรงตัว เวียนหัว และเครื่องช่วยฟัง ได้เปิดดำเนินการกว่า 25 ปีที่สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ และเริ่มขยายสาขาไปในโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์เครื่องช่วยฟัง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นแหล่งความรู้ เชื่อมต่อสื่อสารสำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินและผู้ที่อยู่รอบข้างให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคม

เรามีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความผิดปรกติของการได้ยิน หูอื้อ ได้ยินไม่ชัด ลมออกหู มีเสียงดังในหู เวียนหัว น้ำในหูไม่เท่ากัน ตั้งแต่แรกเกิดจนสูงวัย มีบริการตรวจประเมินการได้ยิน ระบบการทรงตัว(อาการเวียนหัว) และให้การรักษา

Eartone เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องช่วยฟังชั้นนำของโลก โดยนำเข้ายี่ห้อ Phonak จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Beltone และ Interton จากประเทศเดนมาร์ก Hansaton จากประเทศเยอรมัน Magnatone จากสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ Eartone ยังมีห้องแลบและเครื่องมือที่ทันสมัย มีแพทย์ผู้ชำนาญการในการวิเคราะห์ความผิดปรกติของการได้ยิน ให้คำแนะนำ อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการทำประกอบ ปรับแต่ง เครื่องช่วยฟัง โดยช่างที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองเทียบมาตรฐานจากประเทศผู้ผลิตทุกปี พร้อมทั้งอะไหล่และมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อมสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นไว้บริการทุกวัน รวมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์

ผู้ร่วมก่อตั้งเอียร์โทน

คลินิกเอียร์โทนบริหารงานโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านหู การได้ยิน และการทรงตัว

นพ. มานัต อุทุมพฤกษ์พร

นพ. มานัต อุทุมพฤกษ์พร

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านการได้ยิน หูอื้อ เสียงในหู ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่

นพ. ทวีเกียรติ ธรรมจารยกุล

นพ. ทวีเกียรติ ธรรมจารยกุล

ผู้ร่วมก่อตั้ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านหู ระบบประสาทเกี่ยวกับการได้ยิน

พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร

พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร

ผู้ร่วมก่อตั้ง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
อาการเวียนหัว การทรงตัว และการได้ยินในผู้สูงอายุ