เครื่องช่วยฟัง / เครื่องหูฟัง

คลินิก เอียร์โทน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เครื่องช่วยฟัง/เครื่องหูฟัง อยากได้แบบไหน ก็หาได้ที่เรา

เครื่องช่วยฟังที่ใช้ถ่านลิเธียมไอออนชาร์จไฟครั้งเดียว
ใช้ได้ทั้งวัน

ประหยัดค่าถ่านและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมราคาเท่ากับเครื่องช่วยฟังทั่วไป

ปัจจุบันเครื่องช่วยฟังส่วนใหญ่จะใช้ถ่านแบบ Zinc Air แบบใช้แล้วทิ้ง เป็นถ่านก้อนเล็กๆ อายุการใช้งานขึ้นกับขนาดของก้อนถ่านและเครื่องช่วยฟัง โดยเฉลี่ย 10 ถึง 20 วัน ถ่านแบบเดิมจะมีส่วนผสมของสารปรอทเพื่อเร่งการทำปฏิกิริยาให้ถ่านทำงานเร็วและแรงขึ้น ถ่านรุ่นใหม่จะไม่มีสารสารปรอท ซึ่งให้กำลังเท่ากัน แต่ต้องใช้เวลา 2 นาทีเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาจึงจะได้พลังงานเต็มก้อน ถ่านที่ใช้แล้วทิ้งก่อให้เกิดมลพิษต่อสภาพแวดล้อม อีกทั้งการเปลี่ยนถ่านก้อนเล็กๆ จะยากลำบากสำหรับผู้สูงวัยที่สายตาไม่ค่อยดี การใช้นิ้วมือหยิบจับไม่ถนัด

ถ่านรุ่นใหม่ ลิเธียมไอออน (ถ่านชาร์จไฟได้) ในเครื่องช่วยฟัง เป็นถ่านเหมือนถ่านในมือถือ แต่เคลือบด้วยสารพิเศษเพื่อกันความชื้น ฝุ่น ทนทาน และเสื่อมช้า ชาร์จไฟได้หลายครั้ง จะมีชิพคอมพิวเตอร์ควบคุมการจ่ายไฟให้สม่ำเสมอ อุณหภูมิคงที่ ใช้เวลาชาร์จเพียง 3 ชั่วโมง ใช้ได้ 24 ชม. หรือชาร์จกรณีฉุกเฉิน ชาร์จเพียง 30 นาที ใช้ได้ 6 ชม. ถ้าชาร์จ 1 ชม. ใช้ได้ 12 ชม.

ที่ชาร์จไฟแบบตลับ ใช้เป็นที่เก็บเครื่องช่วยฟัง ชาร์จไฟ และเครื่องอบไล่ความชื้น พร้อมเก็บสารดูดความชื้นชาร์จไฟได้สองเครื่องพร้อมกัน มีจุดเรืองแสงเมื่อชาร์จไฟเต็ม

ที่ชาร์จไฟแบบพกพา (Mini charger)

เครื่องช่วยฟังที่ชาร์ตไฟได้จะมีขนาดเล็กและการทำงานเหมือนเครื่องช่วยฟังทั่วไป ทั้ง 2 แบบมีขนาดเล็ก ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับคนใส่แว่น

เครื่องช่วยฟังที่ชาร์จไฟได้

เครื่องช่วยฟังชาร์จไฟได้แบบแขวนหลังหู มองไม่เห็น

เครื่องช่วยฟังที่ชาร์จไฟได้

ขนาดกลางแขวนหลังหู มีท่อนำเสียงจากเครื่องไปรูหู
เหมาะสำหรับประสาทหูเสื่อมรุนแรง