เครื่องช่วยฟังเบิกได้ทุกสิทธิ์

คลินิก เอียร์โทน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เครื่องช่วยฟัง/เครื่องหูฟัง อยากได้แบบไหนก็หาได้ที่เรา

เครื่องช่วยฟังจากเอียร์โทนเบิกได้ทุกสิทธิ์

สิทธิ์ประกันสังคม

เมื่อแพทย์หู คอ จมูก ประจำโรงพยาบาลตรวจและวินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและมีความจำเป็นที่ต้องใส่เครื่องช่วยฟัง ตามเกณฑ์ของประกันสังคมจะสามารถเบิกค่าช่วยฟังแบบแขวนหลังหูได้ข้างละ 12,000 บาท หรือแบบใส่ในช่องหูได้ข้างละ 12,500 บาท ตามขั้นตอนระเบียบของประกันสังคม

ข้าราชการมีขั้นตอนอย่างไร

สิทธิ์ข้าราชการเบิกค่าเครื่องช่วยฟังได้ข้างละ 13,500 ต่อข้าง สองข้างได้ 27,000 บาท ขั้นตอนคือต้องรับการตรวจวินิจฉัยจากรพ.ของรัฐ เช่น รพ.จุฬา รพ.ศิริราช รพ.รามา รพ.ประจำจังหวัด ฯลฯ เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าประสาทหูเสื่อมและจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟัง สามารถซื้อได้โดยตรงจากรพ.ที่มีเครื่องจำหน่าย

พนักงานรัฐวิสาหกิจใช้สิทธิ์เบิกเครื่องช่วยฟังได้หรือไม่

สิทธิ์และขั้นตอนการเบิกจ่ายขึ้นกับระเบียบของแต่ละหน่วยงาน เช่น การรถไฟ ขสมก การท่าเรือ โรงงานยาสูบ การไฟฟ้า การท่าอากาศยานยนต์ ฯลฯ

สิทธิ์บัตรทอง

กรุณาติดต่อสอบถามที่รพ.ที่ท่านมีสิทธิ์บัตรทองรักษาพยาบาลหรือจากสปสช.