Image
Image

โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

หลายท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับโรคนี้ คนส่วนมากเมื่อมีอาการเวียนศีรษะก็มักจะคิดว่าอาจเป็นอาการของโรคน้ำในหูไม่เท่ากันได้ การที่จะวินิจฉัยโรคนี้ได้นั้นจะต้องวินิจฉัยโดยผู้เชื่ยวชาญด้านหู เนื่องด้วยถ้าจะมั่นใจได้ว่าเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน นอกจากการวินิจฉัยด้วยอาการเวียนศีรษะแบบบ้านหมุน ร่วมกับมีอาการหูอื้อ แน่นหู หรือเสียงวิ้งๆ ในหู จะต้องได้รับการตรวจระดับการได้ยินอย่างละเอียดในห้องเก็บเสียง เพื่อยืนยันว่ามีการสูญเสียการได้ยินร่วมด้วย

การสูญเสียการได้ยินที่ความถี่ต่ำ (ต่ำกว่า 2000Hz) เป็นหนึ่งในเกณฑ์การวินิจฉัยสำหรับโรคน้ำในหูไม่เท่ากันร่วมกับอาการบ้านหมุน โดยการสูญเสียการได้ยินอาจจะเริ่มจากหูด้านหนึ่งก่อนหรือเริ่มในหูทั้งสองข้างพร้อมกันก็ได้ แต่พบได้น้อยกว่ามาก

เมื่อทำการวินิจฉัยได้แล้ว โรคนี้มีการรักษาที่จำเพาะหลายอย่าง เพื่อให้อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนหายไป ถ้าท่านหรือคนที่ท่านรักสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน แนะนำให้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดและนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องต่อไป

Eartone

Call Center ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

02-712-1177

085-357-8777

Email : info@eartone.com

www.eartone.com 

www.eartone.co.th

facebook 30x30

สาขาและสถานที่ให้บริการ

สาขา สุขุมวิท 42
โทร : 0 2712 1177, 0 2713 6232, 
08 5357 8777
สาขา สุขุมวิท 22
โทร : 0 2258 2348, 0 2259 2502, 
08 0554 3443
สาขา ลาดพร้าว 5
โทร : 0 2190 1172, 06 5215 4440
สาขา บางหว้า-บางไผ่
โทร : 0 2869 1169, 09 5252 1512
สาขา ชีวาแคร์คลินิก เชียงใหม่
โทร : 09 6980 0126, 052 005 457
คลินิก หูตึง หูดี ปรีชา หนองแขม
โทร : 0 2115 2440
คลินิกสาธิกาการได้ยิน สมุทรสาคร
โทร : 09 5918 2881

QR code

www.eartone.co.th

qr code eartone 03


line 30Line ID: @eartone

qr code line id eartone 01

Search