Image
Image

บริการ

EARTONE Services

1

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ลงทะเบียน

เวชระเบียน สอบถาม ทำนัดพบแพทย์
Image
02

ตรวจสอบลักษณะภายนอก

ตรวจความผิดปกติของ รูหู แก้วหู และกระดูกหูด้วยกล้องส่องหูขยายหลายเท่า และผู้ถูกตรวจสามารถดูพร้อมกับแพทย์
Image
03

ตรวจสอบการได้ยิน

ตรวจการได้ยินแบบมาตราฐานโดยใส่เสียงผ่านที่ครอบหูในระดับต่างๆ กัน และให้คนถูกตรวจบอกว่าได้ยินหรือไม่
Image
04

ตรวจสอบหูชั้นกลาง (Tympanometry)

การประเมินการทำงานของหูชั้นกลางโดยการวัดความสัมพันธ์ของค่าแรงต้านของระบบต่อการไหลของคลื่นเสียงเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศในช่องหูชั้นนอก
Image
05

การตรวจการได้ยินของหูชั้นใน Otoacoustic Emissions (OAE)

การทดสอบการได้ยิน เริ่มจากการส่งเสียงเข้าหู เสียงจะเดินทางผ่านแก้วหู กระดูกหู หูชั้นกลาง ถึงหูชั้นใน ประสาทเซลล์ขนที่รับเสียงในหูชั้นในจะเกิดเสียงสะท้อนกลับ ประสาทหูที่ดีจะสะท้อนได้ดีกว่าประสาทหูที่เสื่อม
Image
06

ABR test (Auditory brain stem response)

การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือพิเศษตรวจการทำงานของประสาทหูหรือประสาทการได้ยินระดับก้านสมอง เมื่อเสียงเดินทางในช่องหู คลื่นเสียงจะทำให้เกิดคลื่นกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ที่ผิวหนังบริเวณศีรษะ ลักษณะคลื่นและเวลาที่เกิดคลื่นจะบอกถึงระดับการได้ยิน
Image
07

การวินิจฉัยและให้คำปรึกษา

หลังการตรวจลักษณะภายนอกและประสาทการได้ยินแล้ว แพทย์จะประเมินถึงระดับของการได้ยินว่าหูตึงหรือไม่ เพียงไร และควรใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่ แบบใด ขนาดใด มีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้าง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร
Image
08

ซ่อมและบริการหลังการขาย

ห้องlab ที่ทันสมัยและได้รับการรับรองมาตราฐานจาก Phonak, Hansaton, Beltone, Interton
Image

สาขา

สุขุมวิท 42
โทร : 0 2712 1177, 0 2713 6231-2
สุขุมวิท 22
โทร : 0 2258 2348, 0 2663 7480
ลาดพร้าว 5
โทร : 0 2190 1172-3
บางหว้า
โทร : 0 2869 1169, 09 5252 1512
หนองแขม 
โทร : 0 2115 2440

QR Code

Image

eartone.com

Image

Line @eartone

หูอื้อหูตึง.com

eartone bottom 01

Search