Image
Image

บริการ

EARTONE Services

1

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ลงทะเบียน

เวชระเบียน สอบถาม ทำนัดพบแพทย์
Image
02

ตรวจสอบลักษณะภายนอก

ตรวจความผิดปกติของ รูหู แก้วหู และกระดูกหูด้วยกล้องส่องหูขยายหลายเท่า และผู้ถูกตรวจสามารถดูพร้อมกับแพทย์
Image
03

ตรวจสอบการได้ยิน

ตรวจการได้ยินแบบมาตราฐานโดยใส่เสียงผ่านที่ครอบหูในระดับต่างๆ กัน และให้คนถูกตรวจบอกว่าได้ยินหรือไม่
Image
04

ตรวจสอบหูชั้นกลาง (Tympanometry)

การประเมินการทำงานของหูชั้นกลางโดยการวัดความสัมพันธ์ของค่าแรงต้านของระบบต่อการไหลของคลื่นเสียงเทียบกับการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศในช่องหูชั้นนอก
Image
05

การตรวจการได้ยินของหูชั้นใน Otoacoustic Emissions (OAE)

การทดสอบการได้ยิน เริ่มจากการส่งเสียงเข้าหู เสียงจะเดินทางผ่านแก้วหู กระดูกหู หูชั้นกลาง ถึงหูชั้นใน ประสาทเซลล์ขนที่รับเสียงในหูชั้นในจะเกิดเสียงสะท้อนกลับ ประสาทหูที่ดีจะสะท้อนได้ดีกว่าประสาทหูที่เสื่อม
Image
06

ABR test (Auditory brain stem response)

การทดสอบการได้ยินโดยใช้เครื่องมือพิเศษตรวจการทำงานของประสาทหูหรือประสาทการได้ยินระดับก้านสมอง เมื่อเสียงเดินทางในช่องหู คลื่นเสียงจะทำให้เกิดคลื่นกระแสไฟฟ้าที่วัดได้ที่ผิวหนังบริเวณศีรษะ ลักษณะคลื่นและเวลาที่เกิดคลื่นจะบอกถึงระดับการได้ยิน
Image
07

การวินิจฉัยและให้คำปรึกษา

หลังการตรวจลักษณะภายนอกและประสาทการได้ยินแล้ว แพทย์จะประเมินถึงระดับของการได้ยินว่าหูตึงหรือไม่ เพียงไร และควรใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่ แบบใด ขนาดใด มีอุปกรณ์เสริมอะไรบ้าง มีข้อดีข้อเสียอย่างไร
Image
08

ซ่อมและบริการหลังการขาย

ห้องlab ที่ทันสมัยและได้รับการรับรองมาตราฐานจาก Phonak, Hansaton, Beltone, Interton
Image

Eartone

Call Center ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

02-712-1177

02-713-6232

085-357-8777

Email : info@eartone.com

www.eartone.com 

www.eartone.co.th

facebook 30x30

สาขาและสถานที่ให้บริการ

สาขา สุขุมวิท 42
โทร : 0 2712 1177, 0 2713 6232, 
08 5357 8777
สาขา สุขุมวิท 22
โทร : 0 2258 2348, 0 2259 2502, 
08 0554 3443
สาขา ลาดพร้าว 5
โทร : 0 2190 1172, 06 5215 4440
สาขา บางหว้า-บางไผ่
โทร : 0 2869 1169, 09 5252 1512
สาขา ชีวาแคร์คลินิก เชียงใหม่
โทร : 09 6980 0126, 052 005 457
คลินิก หูตึง หูดี ปรีชา หนองแขม
โทร : 0 2115 2440
คลินิกสาธิกาการได้ยิน สมุทรสาคร
โทร : 09 5918 2881

QR code

www.eartone.co.th

qr code eartone 03


line 30Line ID: @eartone

qr code line id eartone 01

Search