APPLICATION ตรวจการได้ยิน

คลินิก เอียร์โทน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สาระน่ารู้

จุฬาฯ เปิดตัวแอปฯ Eartest by Eartone ตรวจการได้ยินสาเหตุเสี่ยงสมองเสื่อม ด้วยความร่วมมือการวิจัยระหว่างไทย – อังกฤษ

เมื่อเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สิ่งที่ตามมาคือสังคมมีภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้น วิทยาการความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และนวัตกรรม ด้วยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ University College London (UCL) ประเทศอังกฤษ ได้พัฒนา Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด ทำให้สามารถบ่งชี้ได้ว่าผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสมองเสื่อมหรือไม่ ช่วยป้องกันและชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุซึ่งยังไม่สามารถรักษาให้หายได้

“ความร่วมมือในการสร้าง Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด ฉบับภาษาไทย ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถตรวจคัดกรองด้วยตัวเองเบื้องต้นก่อนไปพบแพทย์ ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงสมองเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างระบบการดูแลผู้สูงอายุที่อาจเกิดสมองเสื่อมในอนาคต ร่วมกับศาสตร์แห่งการวิจัย ทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชน และเชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากจุฬาฯ สู่การนำไปใช้งานจริงในอนาคตต่อไป” ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไว้

ผศ.ดร.ยุทธนา รุ่งธรรมสกุล

Prof. Dr. Stuart Rosen ศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ จาก University College London (UCL) ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า ภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะโทนเสียงวรรณยุกต์ซึ่งแปรผันตามระดับเสียงทำให้เกิดความหมายที่แตกต่างกัน ความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการนี้กับนักวิจัยจากจุฬาฯ เกิดจากความสนใจในหัวข้อวิจัยที่มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาการตรวจประเมินทั้งในผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผู้สูงอายุ และผู้ที่อาจจะมีภาวะสมองเสื่อม โดยใช้เทคนิคจำลองภาพเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื่อทำให้เกิดการประเมินที่สมจริงมากยิ่งขึ้นของสมรรถภาพการได้ยินและทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งสามารถนำไปใช้งานจริงได้ในหลายประเทศ ก่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความเข้าใจในสาขาวิทยาศาสตร์การพูดมากขึ้น

แอปพลิเคชันสำหรับตรวจการได้ยินด้วยคำพูดภาษาไทยเพื่อบ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อม เปิดให้ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งในระบบ IOS และ Android ในชื่อว่า “Eartest by Eartone”

ที่มาข่าว : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.chula.ac.th/news/

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดขณะท่านชมเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close