APPLICATION ตรวจการได้ยิน

คลินิก เอียร์โทน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สาระน่ารู้

เปิดตัวแอปพลิเคชันแรกในไทย EarTest by Eartone

เปิดตัวแอปพลิเคชันแรกในไทย EarTest by Eartone ตรวจการได้ยินบ่งชี้โรคสมองเสื่อมรองรับสังคมสูงวัย โดยทีมวิจัยไทย-อังกฤษ

องค์การอนามัยโลกทำการศึกษาความเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาพบว่าโดยมากผู้ที่มีปัญหาการได้ยินจะมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นเป็น2 เท่าและพบว่าความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมนี้จะหายไปถ้าได้รับการดูแลและรักษาปัญหาด้านการได้ยินจนหายเป็นปกติจึงนับได้ว่าภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากปัญหาการได้ยินเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้อย่างไรก็ตามการตรวจการได้ยินนั้นจำเป็นต้องใช้ห้องตรวจราคาแพงและมีจำกัดเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ

กว่าจะมาเป็นแอปพลิเคชัน EarTest by Eartone

แอปพลิเคชัน EarTest by Eartone (ฉบับภาษาไทย) ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยร่วมกับผศ.ดร.ยุทธนา รุ่งธรรมสกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์การได้ยินคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้คิดค้นวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันEartest by Eartoneซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงจากปัญหาการได้ยินสามารถตรวจคัดกรองได้ด้วยตนเองที่บ้านฟรีผ่านเสียงพูดในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อกับหูฟังเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดปัญหาสมองเสื่อมในอนาคตได้อย่างทันท่วงที

อ.ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร กล่าวในงานเสวนา Chula the Impact ครั้งที่ 14 ว่า “แอปพลิเคชัน EarTest by Eartone เกิดจากโครงการวิจัย Thai Speech Acoustic Virtual Reality Test for the Detection of Early Dementia ที่ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งจากประเทศอังกฤษโดยมีความร่วมมือกับราชวิทยาลัยวิศวกรรม The Royal Academy of Engineering ภายใต้ทุนTransforming System through Partnership ผ่านโครงการ Newton Fund ทำให้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจาก University College of London (UCL) ร่วมกับผู้ร่วมทุนภาคเอกชนนอกจากนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก British Council และกระทรวงอว. ผ่านโครงการ Thai-UK world class university consortium ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

จุดเริ่มต้นโครงการร่วมทุนพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชัน EarTest by Eartone นี้จากเทคโนโลยีเดิมผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีซึ่งการที่เราจะพัฒนาการตรวจลักษณะนี้ได้ต้องใช้ทั้งองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะต้องมีความร่วมมือกับทางต่างประเทศด้วยซึ่งทางทีมโชคดีมากที่ได้ร่วมมือกับทาง University College London โดยร่วมมือกับ Professor Stuart Rosen ผู้ที่พัฒนาการตรวจการได้ยินในภาษาต่างๆเกือบทั่วโลกโดยเริ่มจากการเก็บรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นผู้ใช้จริงมากกว่า 100 คน จากนั้นจึงนำมาออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุด

ผศ.ดร.ยุทธนา รุ่งธรรมสกุล อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์การได้ยินคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าเราใช้เทคนิคแบบVirtual Reality ซึ่งเป็นการจำลองห้องไร้เสียงสะท้อนสภาพเหมือนจริงของเสียงที่เข้ามาจากทิศทางต่างๆในห้องปฏิบัติการขั้นสูงเพื่อนำมาใช้ในการแปลผลของสมองด้านภาษาเพื่อวิจัยต่อไปว่าผู้รับการประเมินจะบ่งชี้เริ่มมีภาวะสมองเสื่อมหรือdementia ในอนาคตหรือไม่”

ต่อยอดต่อไปวินิจฉัยได้ทั่วประเทศ

ผู้บริหารของบริษัทเอียร์โทน เอกชนผู้ร่วมทุน ยังกล่าวเสริมอีกว่า “นอกจากเทคโนโลยีของแอปพลิเคชั่นแล้วสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือโดยทั่วไปแล้วการตรวจการได้ยินจะทำในห้องเก็บเสียงซึ่งจะต้องทำด้วยผนังเหล็กบุภายในไม่ให้เสียงเข้าไปซึ่งแต่เดิมเราจะต้องนำเข้าจากเมืองนอกซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากด้วยการสนับสนุนจากEartoneซึ่งทำงานด้านการได้ยินมากว่า30 ปีและเป็นเอกชนผู้ร่วมทุนIndustrial partner ของโครงการได้พัฒนาตู้สำหรับตรวจการได้ยินตามมาตรฐานสากลได้รับการรับรองจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Unisearch เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศและสามารถนำไปใช้ตามโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ทั่วประเทศได้ทำให้ไม่เป็นอุปสรรคอีกแล้วสำหรับหน่วยอนามัยโรงเรียนโรงพยาบาลในต่างจังหวัดให้เหมือนกับมาตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพฯได้โดยมีผลไม่ต่างกันเลย

นอกจากนี้ ทีมร่วมพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันตรวจการได้ยินเบื้องต้นที่มีอยู่เดิมของเอียร์โทนให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการทดสอบที่ละเอียดขึ้นมีประสิทธิภาพและฟังค์ชั่นที่หลากหลายร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในไทยและต่างประเทศเพื่อรองรับการใช้งานโดยผู้สูงอายุ” ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการวิจัยได้พัฒนามาจนเกิดเป็นแอปพลิเคชัน Eartest by Eartone นี้นับเป็นการเตรียมพร้อมของสังคมที่จะรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่ขณะนี้ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกมุ่งยกระดับมาตรฐานการสร้างคนสร้างผู้นำรุ่นใหม่การลงทุนในการพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคตและสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อสังคมให้ออกไปรับใช้สังคมด้วยงานวิชาการที่มีความยั่งยืนต่อไป”

หลายภาคส่วนร่วมกันผลักดัน

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สำหรับสวทช. เราร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยนี้เพราะโครงการนี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ประชาชนทั่วไปตระหนักรู้สามารถเข้ารับการวินิจฉัยในระบบอื่นๆต่อไปได้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อช่วยให้สามารถป้องกันความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุได้นับเป็นการร่วมผลักดันการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงในวงกว้างเป็นการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

รศ.ดร.สิรีชัย เสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)กล่าวทิ้งท้ายว่า “ภารกิจหลักของบพข. คือการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของประเทศโดยผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ความร่วมมือดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนนับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันEarTest by Eartoneเป็นภาษาไทยให้ประชาชนชาวไทยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในการตรวจการได้ยินได้ฟรี

ความสำเร็จครั้งนี้เป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่างระบบการดูแลสังคมผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่อาจเกิดภาวะสมองเสื่อมในอนาคตร่วมกับศาสตร์แห่งการวิจัยพัฒนาถ่ายทอดและเชื่อมต่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป”

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งในระบบiosและandroid โดยเสริชคำว่าEartest by Eartone

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดขณะท่านชมเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ตาม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close